NORMATIVA DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 20 de Noviembre

LEGISLACIÓN (L390)

Financiación.- Decisión de Ejecución (UE) 2020/1734 de la Comisión de 18 de noviembre de 2020 por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) [notificada con el número C(2020) 7860].

 

DOGA 20 de Novembro (235)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERIA DE MEDIO RURAL

Adegas.- Orde do 18 de novembro de 2020 pola que se regula o procedemento para o recoñecemento a adegas do dereito a préstamos de campaña no ano 2020 garantidos polo Instrumento financeiro de xestión centralizada Feader 2014-2020, no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, cofinanciado polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) (código de procedemento MR364A).

Código de procedemento: código de procedemento MR364A

Obxeto: regular o procedemento para o recoñecemento do dereito á subscrición de préstamos de campaña a adegas de elaboración de viño na campaña 2020.

Prazo de presentacion: ata o 21 de decembro.

Beneficiarios: titulares de adegas de elaboración de viño acollido ás denominacións de orixe e indicacións xeográficas protexidas vitivinícolas galegas.

Extracto.- Extracto da Orde do 18 de novembro de 2020 pola que se regula o procedemento para o recoñecemento a adegas do dereito a préstamos de campaña no ano 2020 garantidos polo Instrumento financeiro de xestión centralizada Feader 2014-2020, no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, cofinanciado polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) (código de procedemento MR364A).

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Préstamos pemes Galicia.- Resolución do 13 de novembro de 2020 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que modifica as bases reguladoras dos préstamos previstos no Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de procedemento IG534C).

Extracto.- Extracto da Resolución do 13 de novembro de 2020 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que modifica as bases reguladoras dos préstamos previstos no Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de procedemento IG534C).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 29 de outubro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Arbo (expediente IN407A 2020/173-4).

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Anuncio do 10 de novembro de 2020, do Servizo Provincial de Pontevedra, polo que se notifica o levantamento das actas previas á ocupación ao non poder efectuarse as correspondentes notificacións no expediente de expropiación forzosa para a obra de clave PO/16/265.06.

 

BOP A Coruña 20 de Novembro (198)

DEPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA

Convocatoria.- Extracto de la Resolución número 2020 / 35923, de 12 de noviembre de 2020, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por la que se aprueba la convocatoria de la IV edición de los Premios del Plan de Empleo Local (PEL-EPR PREMIO 2020).

Código de procedemento: BDNS (Identif.): 533586

Obxeto: premiar las iniciativas y el trabajo realizado por las empresas, asociaciones empresariales y ayuntamientos

Prazo de presentación: finalizará a las 14:00 horas del 8 de enero de 2021

Beneficiarios: Pequeñas, medianas empresas, microempresas y autónomos/as que tengan domicilio fiscal y social en algún municipio de la provincia de A Coruña y ejercicio económico continuado en la actividad empresarial.

 

BOP Lugo 20 de Novembro (267)

MINISTERIO DE FACENDA

Convocatoria.- Bases reguladoras de la convocatoria de ayudas para la reactivación económica y social en el Ayuntamiento de Cervo

Código de procedemento: BDNS (Identif.): 532523

Obxeto: carácter finalista y van destinadas a facilitar medios para hacer frente a las consecuencias de la crisis provocada por la COVID-19 y a paliar su impacto económico y social sobre las microempresas y personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas del Concello de Cervo

Prazo de presentación: ata o 14 de decembro.

Beneficiarios: Personas trabajadoras autónomas, con o sin trabajadores a su cargo y microempresas, cualquiera que sea a su forma jurídica, que desarrollen su actividad en el término municipal de Cervo.

 

 

BOP Pontevedra 20 de Novembro (225)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 9 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Salvaterra de Miño (expediente IN407A 2020/121-4).

Instalacións.- Resolución do 9 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Salvaterra de Miño (expediente IN407A 2020/122-4).

Instalacións.- Resolución do 9 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de O Porriño e Salceda de Caselas (expediente IN407A 2020/125-4).

Instalacións.- Resolución do 9 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de O Porriño (expediente IN407A 2020/134-4).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias