NORMATIVA DO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 23 de Noviembre

LEGISLACIÓN (L392)

Peste porcina africana.- DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1741 DE LA COMISIÓN de 20 de noviembre de 2020 por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de control zoosanitarias relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros.

 

DOGA 23 de Novembro (236)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Decreto 193/2020, do 5 de novembro, polo que se declara en concreto a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción de mellora da seguridade viaria na OU-105 (Seixalbo), 2ª fase, de clave OU/18/094.06, no concello de Ourense.

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Convocatoria.- Resolución do 16 novembro de 2020 pola que se amplía o prazo establecido no artigo 30.1 da Resolución do 3 de agosto de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica, para os anos 2020 e 2021, cofinanciadas polos fondos comunitarios derivados do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (DOG número 161, do 12 de agosto).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 2 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Bergondo (expediente-e IN407A 2020/132-1).

Instalacións.- Resolución do 2 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Val do Dubra (expediente-e IN407A 2019/218-1).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Reestruturación parcelaria.- Anuncio do 10 novembro de 2020, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, polo que se notifican unha serie de trámites de audiencia relativos ao proceso de reestruturación parcelaria da zona de Barbeito (Vilasantar).

BOP Lugo 23 de Novembro (269)

CONCELLO DE LUGO

Convocatorias.- Aprobación bases polas que se regula a concesión de suvbencións ás asociacións e persoas xurídico privadas se ánimo de lucro.

BOP Ourense 23 de Novembro (269)

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Calendario laboral.- Calendario laboral de la provincia de Ourense para el año 2021 [2842/2020] (Páx. 2).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias