NORMATIVA DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 25 de Noviembre

LEGISLACIÓN (L395)

DOP Ribeiro.- Reglamento de ejecución (UE) 2020/1753 de la Comisión de 18 de noviembre de 2020 por el que se aprueba una modificación del pliego de condiciones de una denominación de origen protegida o de una indicación geográfica protegida «Ribeiro» (DOP).

BOE 25 de Noviembre (309)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Concesiones.- Real Decreto 1044/2020, de 24 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y sus organismos públicos a diversas entidades.

 

DOGA 25 de Novembro (238)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

PARLAMENTO DE GALICIA

Modificación.- Resolución do 24 de novembro de 2020 pola que se dispón a publicación da modificación do Regulamento de organización e funcionamento da Administración do Parlamento de Galicia.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL

Concesións.- Resolución do 18 de novembro de 2020 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 5 de maio de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2020 as axudas para a organización de actividades formativas non regradas e de divulgación que impulsen o coñecemento, a competitividade e a innovación da industria forestal de Galicia (código do procedemento IN501A).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Acordo do 4 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Cariño (expediente IN407A 2020/113-1).

Expropiacións.- Resolución do 30 de outubro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello da Lama (expediente IN407A 2020/85-4).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

MVMC.- Anuncio do 10 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de forestal a agrícola de varias parcelas, no monte veciñal en man común de Barcela, na parroquia de Barcela, no concello de Arbo (Pontevedra) (clave do expediente 2020/0115).

MVMC.- Anuncio do 10 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de ordenación forestal no monte veciñal en man común Montes Baixos de Candeda e Domiz, nas parroquias de Candeda e Domiz, no concello de Carballeda de Valdeorras (Ourense) (clave do expediente 2020/0120).

MVMC.- Anuncio do 10 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de ordenación forestal no monte veciñal en man común Couto de Mosteiro, na parroquia de Soutadoiro, no concello de Carballeda de Valdeorras (Ourense) (expediente 2020/0121).

 

BOP A Coruña 25 de Novembro (201)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Acordo do 18 de novembro de 2020 da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de expropiación forzosa relacionada coa concesión de explotación Casalonga núm. 6996, no concello de Teo (expediente IN334A 2020/01-1).

 

BOP Pontevedra 25 de Novembro (228)

CONCELLO DE REDONDELA

Concesións.- Concesión das subvencións para actividades de promoción da muller e a igualdade para o ano 2020.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias