NORMATIVA DO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais. Destacada a publicación no DOGA da convocatoria de axudas para micropemes e hostalaria

DOUE 27 de Noviembre

LEGISLACIÓN (L398)

Precios.- Reglamento de ejecución (UE) 2020/1768 de la Comisión de 25 de noviembre de 2020 por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios representativos en los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina.

Código NC ódigo NC Designación de la mercancía Precio representativo (en EUR/100 kg) Garantía contemplada en el artículo 3 (en EUR/100 kg) Origen ( 1 )
0207 14 10 Trozos deshuesados de aves de la especie Gallus domesticus, congelados 175,9 42 AR
145,6 57 BR
245 17 CL
192,8 34 TH
1602 32 11 Preparaciones de aves de la especie Gallus domesticus, sin cocer 167,3 41 BR

BOE 27 de Noviembre (311)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Modificacion y prórroga.- Resolución de 17 de noviembre de 2020, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A., por la que se publica la Adenda de modificación y prórroga al Convenio de encomienda a la Comunidad Autónoma de Galicia, para la gestión de determinadas funciones, en su condición de organismo intermedio de certificación.

 

DOGA 27 de Novembro (240)

II. AUTORIDADES E PERSOAL

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Cesamento.- Decreto 195/2020, do 26 de novembro, polo que se dispón que cese Tomás Fernández-Couto Juanas como director xeral de Defensa do Monte.

Nomeamento.- Decreto 196/2020, do 26 de novembro, polo que se nomea director xeral de Defensa do Monte a Manuel Rodríguez Vázquez.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Orzamentos 2020.- Resolución do 9 de novembro de 2020 pola que se publica o estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e as súas modificacións e a situación da tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias, correspondentes ao segundo trimestre de 2020.

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Orde do 26 de novembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa I microempresas, de mantemento do emprego e a actividade económica das microempresas de Galicia máis afectadas pola COVID-19 (TR400B), e do Programa II hostalaría, de apoio ao sector da hostalaría (TR400C), e se procede á súa convocatoria para 2020.

Codigo de procedemento: Programa I de apoio a microempresas para o mantemento do emprego e da actividade económica (TR400B). Programa II de apoio ao sector da hostalaría (TR400C).

Obxeto: aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública das seguintes axudas: para o mantemento do emprego e da actividade económica das persoas traballadoras autónomas e das microempresas de Galicia máis afectadas pola COVID-19 a través dos programas anteriores.

Prazo de presentación: Programa I e II, ata o 27 de decembro.

Beneficiarios: Programa I, As persoas ou entidades beneficiarias serán as persoas traballadoras autónomas con persoal contratado por conta allea ao seu cargo calquera que sexa a súa forma xurídica e, excepcionalmente, as pemes sempre desenvolven a súa actividade nos sectores especialmente paralizados. Programa II, as persoas traballadoras autónomas persoa física, ou con persoal contratado por conta allea ao seu cargo, as microempresas, as pemes do sector de hostalaría.

Extracto.- Extracto da Orde de 26 de novembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa I microempresas, de mantemento do emprego e a actividade económica das microempresas de Galicia máis afectadas pola COVID-19 (TR400B), e do Programa II hostalaría, de apoio ao sector da hostalaría (TR400C), e se procede á súa convocatoria para 2020. Programa I (código de procedemento TR400B).

Extracto.- Extracto da Orden do 26 de novembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa I microempresas, de mantemento do emprego e a actividade económica das microempresas de Galicia máis afectadas pola COVID 19 (TR400B) e do Programa II hostalaría, de apoio ao sector da hostalaría (TR400C), e se procede á súa convocatoria para 2020. Programa II (código de procedemento TR400C).

Requerimentos.- Resolución do 19 de novembro de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 28 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, para o ano 2020 (código de procedemento SI452A).

AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL

Concesións.- Resolución do 19 de novembro de 2020 pola que se dá publicidade das axudas concedidas, no ano 2020, ao abeiro da Resolución do 6 de marzo de 2020 pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan, en réxime de concorrencia competitiva as axudas á valorización e á segunda transformación das pequenas e medianas empresas da industria forestal galega e do contract (código de procedemento IN500B).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 5 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Viana do Bolo (expediente IN407A 2020/039-3).

Instalacións.- Resolución do 6 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Guntín (expediente IN407A 2020/40 AT).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentracións.- Anuncio do 13 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se notifica a Resolución do Servizo de Infraestruturas Agrarias de Lugo do 20 de xullo de 2020 que rectifica un erro material observado na zona de concentración parcelaria de Triabá (Castro de Rei).

Concentracións.- Anuncio do 16 de novembro de 2020, do Servizo de Infraestruturas Agrarias de Pontevedra, polo que se comunica a aprobación do acordo de reestruturación parcelaria da zona de Troáns-sector I (Cuntis-Pontevedra).

BOP Pontevedra 27 de Novembro (230)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 13 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Tomiño (expediente IN407A 2020/177-4).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias