NORMATIVA DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 30 de Noviembre

LEGISLACIÓN (L399)

Peste porcina africana.- Decisión de ejecución (EU) 2020/1780 de la Comisión de 27 de noviembre de 2020 por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de control zoosanitarias relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros.

BOE 30 de Noviembre (313)

  1. ANUNCIOS

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Expropiaciones.- Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del “Proyecto de construcción para la supresión de los pasos a nivel de red convencional (RC). Trayectos: Ourense – Monforte – Lugo. Lote 5, término municipal de Sarria (Lugo). Paso a nivel p.k. 389/262.”

 

DOGA 30 de Novembro (241)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN

Modificación das bases.- Resolución do 27 de novembro de 2020 pola que se modifica a Resolución do 14 de agosto de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o programa Fábrica do futuro, fábrica intelixente e sustentable da industria 4.0 (cuarta convocatoria), orientado a proxectos de investigación industrial, desenvolvemento experimental e innovación centrados en tecnoloxías industriais innovadoras dentro da iniciativa Industrias 4.0-captación de investimentos, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento IN854A) (Diario Oficial de Galicia número 173, do 27 de agosto).

  1. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Instalacións.- Resolución do 10 de xullo de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Outeiro de Rei (expediente IN407A 2020-27 AT).

 

BOP A Coruña 30 de Novembro (204)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 25 de novembro do 2020 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Santiago de Compostela (expediente-e.: IN407A 2020/148-1).

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

PEL REACTIVA. Modificación das bases.- Resolución nº 2020/38771 de data 26 de novembro de 2020 pola que se avoca a competencia para modificar as bases reguladoras da convocatoria de axudas PEL- Reactiva: fondo de financiamento para a reactivación económica e social da provincia da Coruña.

 

BOP Lugo 30 de Novembro (275)

CONCELLO DE CORGO

Convocatoria.- Convocatoria de axudas para o impulso da actividade económica no termo municipal do Corgo, para paliar os efectos do coronavirus (Covid-19).

 

BOP Pontevedra 30 de Novembro (231)

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Tecores.- Exposición pública de expediente de segregación do tecor coto do castro (po-10.132), de fincas particulares de ramón failde rey, no concello de A Estrada.

CONCELLO DE RODERIO

Sede electrónica.- Creación da sede electrónica do concello de Rodeiro.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias