NORMATIVA DO DIA 1 DE DECEMBRO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 01 de Diciembre

LEGISLACIÓN (L402)

Gripe aviar.- Decisión de ejecución (UE) 2020/1809 de la Comisión de 30 de noviembre de 2020 sobre algunas medidas de protección en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros.

BOE 01 de Diciembre (314)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Especies silvestres.- Orden TED/1126/2020, de 20 de noviembre, por la que se modifica el Anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, y el Anexo del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.

 

DOGA 01 de Decembro (242)

II. AUTORIDADES E PERSOAL

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Consello Galego de Cooperativas.- Orde do 16 de novembro de 2020 pola que se procede ao cesamento e nomeamento de membros do Consello Galego de Cooperativas.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Formación dixital.- Resolución do 24 de novembro de 2020 pola que se convoca, no marco da iniciativa Universo EGAP Innova, a XI Xornada de formación práctica dixital (E-martes).

Programa Re-acciona.- Resolución do 18 de novembro de 2020, conxunta do Instituto Galego de Promoción Económica e da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, pola que se modifica a distribución dos servizos ofertados na Resolución conxunta do 18 de maio de 2020 pola que se dá publicidade do acordo que aproba as bases reguladoras das axudas aos servizos de desenvolvemento estratéxico, profesionalización, innovación e adopción de solucións de dixitalización para a súa realización en empresas galegas (programa Re-acciona), cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento IG401A).

 

BOP A Coruña 01 de Decembro (205)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Acordo do 25 de novembro do 2020 da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Cerdido (expediente-e.: IN407A 2020/172-1).

 

BOP Pontevedra 01 de Decembro (232)

CONCELLO DE REDONDELA

Convocatoria.- Bases e convocatoria para a concesión de axudas dirixidas ao sector hostaleiro do concello de Redondela.

Amplicación de prazo.- Modificación del extracto de la Resolución de 21 de julio de 2020 por la que se convoca la concesión de subvenciones para la realización de actividades del año 2020 por ampliación del plazo de justificación.

Ampliación de prazo.- Modificación del extracto de la Resolución de 24 de julio de 2020 por la que se aprueban las bases y convocatoria de subvenciones para actividades culturales a centros, asociaciones y entidades culturales para el año 2020 por ampliación del plazo de justificación.

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 17 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Vigo. (exepediente IN407A 2020/189-4).

Instalacións.- Resolución do 17 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Barro. (exepediente IN407A 2020/186-4).

Instalacións.- Resolución do 16 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de O Grove. (exepediente IN407A 2020/185-4).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias