NORMATIVA DO DIA 9 DE DECEMBRO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 09 de Decembro

LEGISLACIÓN (L414)

Gripe aviar.- Decisión de ejecución (UE) 2020/2010 de la Comisión de 8 de diciembre de 2020 por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1809, sobre algunas medidas de protección en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros.

DOGA 09 de Decembro (247)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Decreto 208/2020, do 26 de novembro, polo que se declara, en concreto, a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción de alargamento e mellora da LU-114 na contorna do punto quilométrico 1+100, de clave LU/19/160.10, no concello de Lugo.

Expropiacións.- Decreto 210/2020, do 26 de novembro, polo que se declara, en concreto, a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción de senda na AC-424, puntos quilométricos 1+150-1+400 (O Couto), no concello de Ponteceso (clave AC/19/073.06).

 

BOP A Coruña 9 de Decembro (210)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Modificación das bases.- Adaptación das bases e convenios de subvencións á crise sanitaria.

 

BOP Ourense 09 de Decembro (282)

CONCELLO DE BALTAR

Convocatoria.- Bases reguladoras de la convocatoria de ayudas destinadas al impulso de la actividad económica en el término municipal de Baltar [3088/2020]. (Páx.3).

Código de prodecemento: BDNS(Identif.): 536350

Obxeto: axudar á creación de emprego no rural e consolidar a poboación nun municipio que vén perdendo habitantes ano tras ano, á situación xa preocupante de por si, únense as consecuencias derivadas da crise económica provocada polo COVID-19, polo que o obxectivo principal é impulsar a actividade económica no termo municipal de Baltar,

Prazo de presentación: Ata o 22 de decembro.

Beneficiarios: persoas físicas maiores de 18 anos que cumpran os seguintes requisitos: Ser traballadores autónomos, incluídos no réxime especial de traballadores autónomos ou no sistema especial para traballadores por conta propia agrarios, figurando dados de alta no imposto de actividades económica

 

 

BOP Pontevedra 09 de Decembro (237)

CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO E VILAGARCÍA

Convocatoria.- Convocatoria ciberseguridad 2020 cámara de comercio de Pontevedra,Vigo y Vilagarcía de Arousa.

Código de procedemento: BDNS(Identif.):537340

Obxeto: ayudas a las empresas de la demarcación cameral de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa en el en el Programa Ciberseguridad 2020

Prazo de presentación: Hasta las 14:00h del día 23 de diciembre de 2020

Beneficiarios: Pymes, micropymes y personas inscritas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias