NORMATIVA DO DIA 11 DE DECEMBRO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 11 DE DICIEMBRE (323)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Plan de sostenibilidad turistica.- Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se publica el Convenio con la Agencia Turismo de Galicia y el Concello de Santiago, para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en la ciudad de Santiago de Compostela.

Plan de sostenibilidad turistica.- Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se publica el Convenio con la Agencia Turismo de Galicia y el Consorcio de Turismo de la Ribeira Sacra, para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Ribeira Sacra.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Encomienda de gestión.- Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, O.A., para el análisis técnico, el seguimiento y coordinación de la evaluación externa científico-técnica de la convocatoria de ayudas a la ejecución de proyectos de innovación por grupos operativos de la AEI-AGRI.

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Convenio.- Resolución de 26 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Galicia y la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, sobre el sistema de información de usuarios de Servicios Sociales, en versión web, para la cesión del código fuente de la aplicación informática y el intercambio de información.

 

DOGA 11 DE DECEMBRO (249)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Procedementos administrativos.- Orde do 9 de decembro de 2020 pola que se aproban os diferentes modelos de autoliquidación do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula o procedemento e as condicións para o seu pagamento e presentación, así como determinadas obrigacións formais e de subministración de información tributaria.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Peche e apertura de exercicio.- Orde do 9 de decembro de 2020 pola que se regulan as operacións de peche do exercicio 2020 e de apertura do exercicio 2021.

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Planemamiento municipal.- Orde do 23 de outubro de 2020 de aprobación definitiva da modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento municipal das Pontes de García Rodríguez no ámbito do Canal IV, para os efectos do artigo 60.16 da Lei do solo de Galicia.

Plan xeral de ordenación urbana.- Resolución do 6 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, de aprobación definitiva da modificación puntual do Plan xeral de ordenación urbana do concello de Chantada, para a redelimitación do núcleo rural de Alemparte, parroquia de Mariz.

Delimitación do solo.- Resolución do 16 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, de aprobación definitiva do proxecto de delimitación do solo do núcleo rural de Goia, parroquia de Santa Eulalia de Pradeda, no concello de Guntín (Lugo).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 16 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello do Grove(expediente IN407A 2020/185-4).

Instalacións.- Resolución do 17 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Vigo (expediente IN407A 2020/189-4).

Instalacións.- Resolución do 17 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Barro (expediente IN407A 2020/186-4).

Expropiacións.- Anuncio do 27 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, de convocatoria para o levantamento das actas previas á ocupación correspondentes aos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación IN407A 2020/89-1, no concello da Coruña.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- Anuncio do 27 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de notificación de resolucións de modificacións de bases definitivas respecto do proceso de concentración parcelaria da zona de Val de Camba (Rodeiro, Pontevedra).

Concentración parcelaria.- Anuncio do 27 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se lles notifican a varias persoas interesadas os trámites de audiencia en relación cos recursos de alzada contra as bases definitivas da zona de concentración parcelaria de Baión (Vilanova de Arousa, Pontevedra).

Concentración parcelaria.- Anuncio do 27 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se lles notifican a varias persoas interesadas resolucións de cambio de titularidade da zona de concentración parcelaria de Baión (Vilanova de Arousa-Pontevedra).

BOP A Coruña 11 DE DECEMBRO (212)

Programa FOAXE-P/2021.- Resolución pola que se dispón avogar a aprobación das bases do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de programas e servizos en materia de servizos sociais no ano 2021 e aprobar as ditas bases.

 

BOP Pontevedra 11 DE DECEMBRO (239)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 13 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Vigo (expediente IN407A 2020/139-4).

Instalacións.- Resolución do 30 de novembro de 2020 da Xefatura Territorial de Pontevedra de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Salceda de Caselas (expediente IN407A 2020/159-4).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias