NORMATIVA DO DIA 14 DE DECEMBRO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 14 DE DICIEMBRE (325)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Días inhábiles.- Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2021.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Expropiación.- Anuncio de la Demarcación de Costas de Galicia de información pública referente a solicitud de concesión administrativa para la ocupación de dominio público marítimo-terrestre con destino a paseo marítimo y zonas de espacios libres de uso público en la playa de Sardiñeiro, en el término municipal de Fisterra (A Coruña) (número de referencia: CNC02/19/15/0007-C.32/11-C).

 

DOGA 14 DE DECEMBRO (250)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Plan de ordenación municipal.- Orde do 13 de novembro de 2020 de aprobación definitiva da modificación puntual número 6 do Plan xeral de ordenación municipal de Sanxenxo (Pontevedra).

Plan de ordenanción municipal.- Orde do 25 de novembro de 2020 de aprobación definitiva da corrección de erros do texto refundido da modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal do Porriño, no ámbito da empresa Lonza, parroquia de Torneiros.

Concesions.- Resolución do 3 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 31 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria, para os anos 2020 e 2021, das axudas a investimentos non produtivos vinculados á realización de obxectivos agroambientais e climáticos no ámbito dos parques naturais de Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Festas locais.- Resolución do 3 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dá publicidade das festas laborais de carácter local para o ano 2021 correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concesións.- Orde do 11 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para a execución de medidas de promoción do sector vitivinícola en mercados de terceiros países e se convocan para o ano 2021 (codigo de procedemento MR440D).

Código de procedemento: Código de procedemento MR440D

Obxeto: o establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a execución de medidas de promoción do sector vitivinícola en mercados de terceiros países e realizar a convocatoria para o ano 2021.

Prazo de presentación: Remata o día 14 de xaneiro de 2021.

Beneficiarios: Empresas vinícolas, organizacións de produtores vitivinícolas e asociacións de organizacións de produtores vitivinícolas, organizacións interprofesionais, organizacións profesionais que exerzan a súa actividade maioritariamente no sector do viño e que estean recoñecidas no ámbito nacional de acordo coa normativa vixente, organos de xestión e de representación das indicacións xeográficas protexidas e denominacións de orixe protexidas vínicas, así como as súas asociación, cooperativas, as entidades asociativas sen ánimo de lucro participadas exclusivamente por empresas do sector vitivinícola.

Extracto.- Extracto da Orde do 11 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para a execución de medidas de promoción do sector vitivinícola en mercados de terceiros países e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MR440D).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 20 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Amoeiro (expediente IN407A 2020/051-3).

Expropiacións.- Anuncio do 30 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, de convocatoria para o levantamento das actas previas á ocupación correspondentes aos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación IN407A 2020/99-1, no concello de Ortigueira.

 

BOP A Coruña 14 DE DECEMBRO (213)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 4 de decembro de 2020 da Xefatura Territorial da Coruña pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no Concello da Coruña (Núm. expte:IN407A 2020/142-1).

CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Modificación das bases.- Acordo da Xunta de Goberno Local de modificación das bases da convocatoria de axudas para o rescate do comercio local por mor do COVID19.

Modificación das bases.- Acordo da Xunta de Goberno Local de modificación das bases da convocatoria de axudas para o rescate da restauración e hospedaxe por mor do COVID19.

BOP Pontevedra 14 DE DECEMBRO (240)

CONCELLO DE O GROVE

Calendario fiscal.- Calendario fiscal do contribuinte 2021.

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 24 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Valga. (exepediente IN407A 2020/187-4).

Instalacións.- Resolución do 27 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Vigo (expediente IN407A 2019/232-4).

Instalacións.- Resolución do 30 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Barro (expediente IN407A 2020/138-4).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias