NORMATIVA DO DIA 17 DE DECEMBRO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais. Destacada a publicación no BOE da Lei 8/2020, sobre medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación (modificación da Lei da cadea alimentaria)

DOUE 17 DE DICIEMBRE

LEGISLACIÓN (L427)

Patata de siembra.- Decisión de ejecución (UE) 2020/2113 de la Comisión de 16 de diciembre de 2020 que modifica, en lo referente a la entrada del Reino Unido, el anexo I de la Decisión 20043/CE, por la que se autoriza la adopción, contra determinadas enfermedades, de medidas más estrictas que las previstas en los anexos I y II de la Directiva 2002/56/CE del Consejo respecto de la comercialización de patatas de siembra en todo el territorio de determinados Estados miembros o en una parte del mismo.

BOE 17 DE DICIEMBRE (328)

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Ley de la cadena alimentaria (modificación).- Ley 8/2020, de 16 de diciembre, por la que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación.

 

DOGA 17 DE DECEMBRO (253)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Estructura orgánica.- Decreto 215/2020, do 3 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Emprego e Igualdade.

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Estructura orgánica.- Decreto 216/2020, do 3 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Política Social.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO

Expropiacións.- Decreto 218/2020, do 3 de decembro, polo que se declara a urxente ocupación, para efectos de expropiación forzosa, dos bens e dereitos necesarios para a realización das obras do proxecto denominado Parque do Barrio do Hospital, no término municipal de Monforte de Lemos (Lugo).

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Certificado dixital.- Orde do 4 de decembro de 2020 pola que se habilita o persoal técnico do Centro de Recuperación Integral para Mulleres que Sofren Violencia de Xénero, adscrito á Secretaría Xeral da Igualdade, para o emprego do certificado dixital de pseudónimo na Administración autonómica galega.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 24 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Valga (expediente IN407A 2020/187-4).

Instalacións.- Resolución do 24 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Quiroga (expediente IN407A 2020/15 AT).

Instalacións.- Resolución do 24 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Antas de Ulla (expediente IN407A 2020/09 AT).

Instalacións.- Resolución do 25 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Sarria (expediente IN407A 2020/32 AT).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Edicto do 26 de novembro de 2020, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado ampliación do monte Chan da Ponte, a favor dos/das veciños/as da parroquia de Desteriz (San Miguel), no concello de Padrenda (Ourense).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias