NORMATIVA DO DIA 24 DE DECEMBRO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 24 DE DICIEMBRE (335)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Avales.- Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 2020, por el que se establecen los términos y condiciones del cuarto y quinto tramo de la línea de avales aprobada por el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, con la finalidad principal de financiar inversiones de pymes y autónomos pertenecientes al sector turístico, hostelería y actividades conexas, y para reforzar los reavales concedidos por la Compañía Española de Reafianzamiento, S.M.E., Sociedad Anónima (CERSA).

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.- Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo por el que se aprueba el cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

 

DOG 24 DE DECEMBRO (258)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Ampliación de orzamento.- Orde do 23 de decembro de 2020 pola que se amplía a dotación orzamentaria da Orde do 26 de novembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa I microempresas, de mantemento do emprego e da actividade económica das microempresas de Galicia máis afectadas pola COVID-19 (TR400B), e do Programa II hostalaría, de apoio ao sector da hostalaría (TR400C), e se procede á súa convocatoria para o ano 2020.

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Modificación das concesións.- Resolución do 10 de decembro de 2020 pola que se modifica o anexo da Resolución do 1 de xullo de 2020 pola que se dá publicidade á resolución pola que se conceden as subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a proxectos para a creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas para proxectos de biomasa destinadas a particulares, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada mediante a Resolución do 18 de decembro de 2019 deste mesmo órgano (Diario Oficial de Galicia número 15, do 23 de xaneiro de 2020), (código de procedemento IN421I)., de apoio ao sector da hostalaría (TR400C), e se procede á súa convocatoria para o ano 2020.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Eólicos.- Anuncio do 9 de decembro de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se notifica a apertura do trámite de alegacións a certos interesados no expediente de expropiación da LAT de 132 kV de evacuación do parque eólico de Ourol (expediente IN408A 2018/18).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Información pública.- Anuncio do 7 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental do proxecto de ampliación dunha explotación avícola, ata 70.050 polos de ceba, na parroquia de Viña, no concello de San Cristovo de Cea (expediente 2020/0099).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Edicto do 26 de novembro de 2020, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, relativo ao inicio do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Ampliación de Fonte do Seixo e Burata Cavada, a favor dos veciños/as de Meizo, na parroquia de Macendo (Santa María), no concello de Castrelo de Miño..

 

BOP A Coruña 24 DE DECEMBRO (221)

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Corrección de erros.- do calendario laboral ano para o ano 2021. (Santa Comba)

 

BOP Lugo 24 DE DECEMBRO (295)

CASTROVERDE

Aprobación definitiva.- da Ordenanza fiscal reguladora do prezo público pola recollida, transporte e valorización de plásticos agrícolas.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias