NORMATIVA DO DIA 12 DE XANEIRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais. Destacado no DOGA a publicación da orde pola que se establecen as bases que regulan a concesión das axudas para a prevención dos danos que causan determinadas especies de fauna silvestre e se convocan para o ano 2021. Tamén se publica a orde pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas para o período 2019-2023.

DOGA 12 DE XANEIRO (6)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Fauna silvestre. Prevención de danos.- Orde do 22 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a prevención dos danos que causan determinadas especies de fauna silvestre e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MT809D).

Código de procedemento: MT809D

Obxeto: Establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas a favor das persoas titulares de explotacións agrícolas e/ou gandeiras afectadas polos ataques de especies de fauna silvestre (lobo, oso e xabaril), coa finalidade de fomentar a aplicación de medidas de protección.

Prazo de presentación: Ata o 12 de febrero.

Beneficiarios: 1.- Danos ocasionados polo lobo e oso: Persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións gandeiras do tipo de gando bovino, ovino, cabrún, porcino da raza Celta, equino e apícola inscritas no REGA. 2.- Prevención de danos ocasionados polo xabaril.: físicas ou xurídicas que exercen a actividade agraria e estean inscritas no (Reaga); As explotacións agrarias destinadas ao autoconsumo

Extracto.- Extracto da Orde do 22 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a prevención dos danos que causan determinadas especies de fauna silvestre e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MT809D).

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Decreto 231/2020, do 17 de decembro, polo que se declara, en concreto, a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción denominado Reforma da intersección do punto quilométrico 6+000 da AC-840 en Oza-Cesuras, de clave AC/18/137.06, no concello de Oza-Cesuras (A Coruña).

Expropiacións.- Decreto 232/2020, do 17 de decembro, polo que se declara en concreto a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción do itinerario peonil e ciclista na AC-840, Porzomillos-Oza dos Ríos, puntos quilométricos 5+444-6+729, de clave AC/18/162.06, no concello de Oza-Cesuras (A Coruña).

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE

Axudas a universitarios. Convocatoria.- Orde do 18 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas destinadas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia que, por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas ao longo do curso académico 2020/21 ou por unha situación derivada da COVID-19, teña dificultades económicas para continuar estudos (código de procedemento ED433A).

Código de procedemento: ED433A

Obxeto: Establecer as bases reguladoras e convocar axudas destinadas ao alumnado matriculado en estudos universitarios oficiais conducentes a unha titulación de grao, no curso académico 2020/21, nas universidades do Sistema universitario de Galicia, cunha necesidade urxente de recursos económico

Prazo de presentación: En función de cando aconteceu as causas sobrevidas ou consecuencia da Covid o prazo varía. Causas antes da publicación da orde: Ata o 12 de febrero e, causas posterior a publicación o prazo é ata o 31 de xulio.

Beneficiarios: Alumnado universitario que cumpra con: 1.- Causas sobrevidas no curso académico 2020/21 (ver na Orde). 2.- Causas xurdidas como consecuencia da COVID-19. (Ver na Orde) 3 Requisitos de carácter Xeral (Ver na Orde).

Extracto.- Extracto da Orde do 18 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas destinadas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia que, por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas ao longo do curso académico 2020/21 ou por unha situación derivada da COVID-19, teña dificultades económicas para continuar estudos (código de procedemento ED433A).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 23 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas para o período 2019-2023, financiadas polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2021 (código de procedemento MR361A).

Código de procedemento: MR361A

Obxeto: Establecer as bases reguladoras para a concesión, das axudas para a execución de medidas de investimentos no sector vitivinícola en Galicia establecidas no programa de apoio 2019-2023 ao sector vitivinícola español.

Prazo de presentación: 29 de xaneiro de 2021

Beneficiarios: As empresas vitivinícolas, organizacións de produtores vitivinícolas, asociacións de dous ou máis produtores, con personalidade xurídica, organizacións interprofesionais.

Extracto.- Extracto da Orde do 23 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas para o período 2019-2023, financiadas polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2021 (código de procedemento MR361A).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 15 de decembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Mos (expediente IN407A 2020/216-4).

Instalacións.- Resolución do 15 de decembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Redondela (expediente IN407A 2020/214-4).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Autorización ambiental.- Anuncio do 16 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá publicidade da resolución pola que se outorga a autorización ambiental integrada a Ahora Granxa de Sara, S.C., para unha explotación porcina de cebo no concello de Sarria (expediente 2017-IPPC-I-38).

Revisión autorización ambiental.- Anuncio do 28 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Pérez Rúa, C.B., para unha explotación de ceba de porcos situada no concello de Sarreaus (expediente 2019-IPPC-M-68).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Edicto do 16 de decembro de 2020, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 15 de decembro de 2020, relativa á revisión parcial do esbozo do monte veciñal en man común Acevedo, Porriño, Conchada, Bidueiros e Feal, pertencente á comunidade de montes vecinais en man común de Moreiras e Trelle, no concello de Toén.

Concentración parcelaria.- Anuncio do 17 de decembro de 2020, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se lles notifica a varios propietarios/as a Resolución do 8 de novembro de 2020 ditada pola directora xeral de Desenvolvemento Rural, en relación co expediente da zona de concentración parcelaria de Guillamil-Sabariz (Rairiz de Veiga-Vilar de Santos-Ourense).

Concentración parcelaria.- Anuncio do 17 de decembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se emprazan varios propietarios da zona de concentración parcelaria de Buscás II (Ordes-A Coruña), para seren notificados por comparecencia dun trámite de audiencia pola revisión gráfica e documental.

Concentración parcelaria.- Anuncio do 18 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, polo que se notifican varias resolucións como consecuencia de varios recursos de alzada interpostos contra o acordo da zona de concentración parcelaria do Burgo-Vilamaior-Camba (Castro Caldelas-Ourense).

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Resolución do 23 de decembro de 2020, do Servizo Provincial de Ourense, pola que se sinala a data para o levantamento de actas previas á ocupación e formalización de actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción da mellora da seguridade viaria na OU-105 (Seixalbo), 2ª fase, de clave OU/18/094.06, no concello de Ourense.

Expropiacións.- Anuncio do 23 de decembro de 2020, do Servizo Provincial de Ourense, polo que se emprazan as persoas interesadas para seren notificadas por comparecencia no expediente de expropiación forzosa para a obra de mellora da seguridade viaria na OU-105 (Seixalbo), 2ª fase, de clave OU/18/094.06, no concello de Ourense.

 

BOP A Coruña 12 DE XANEIRO (6)

CONCELLO DE RIBEIRA

Calendario do contribuínte.- Calendario do contribuínte 2021.

 

BOP Ourense 12 DE XANEIRO (8)

CONCELLO DE BAÑOS DE MOLGAS

Concesións.- Aprobación de las bases reguladoras de las ayudas económicas para responder al impacto provocado por el COVID-19 en empresas y autónomos [3303/2020]. (Páx.2).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias