NORMATIVA DO DIA 15 DE XANEIRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais

DOUE 15 DE ENERO

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C016)

PRODECIDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Convocatoria propuestas.- COMISIÓN EUROPEA Convocatoria de propuestas. Ayuda para medidas de información en el ámbito de la política agrícola común para 2021.

 

DOGA 15 DE XANEIRO (9)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Couza gualtemalteca.- Resolución do 22 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, pola que prorrogan todas as medidas fitosanitarias establecidas na Resolución do 8 de marzo de 2017 pola que se establecen as zonas infestadas e as zonas tampón e se implementan as medidas para a erradicación e control con respecto ao organismo de corentena Tecia solanivora Povolny ou couza guatemalteca da pataca na Comunidade Autónoma de Galicia.

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN

Concesións Programa Horizon 2020.- Resolución do 22 de decembro de 2020 pola que se dá publicidade das axudas concedidas durante o segundo semestre de 2020, ao abeiro da convocatoria para o ano 2020 para a concesión de subvencións para o fomento da participación galega no Programa marco de investigación e innovación da Unión Europea (Horizon 2020), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (códigos de procedemento IN607F, IN607G e IN607H).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 22 de decembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Valga (expediente IN407A 2020/164-4).

Instalacións.- Resolución do 22 de decembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Vigo (expediente IN407A 2019/230-4).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Autorización ambiental.- Anuncio do 10 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá publicidade da resolución pola que se outorga a autorización ambiental integrada 2019-IPPC-I-19-341 para a ampliación dunha explotación porcina de porcos de ceba no lugar de Vilafrío, parroquia da Portela, concello de Rodeiro (Pontevedra), e en Quinzán do Monte, parroquia de San Miguel do Monte, concello de Chantada (Lugo). Titular: María del Carmen Mazaira Bardelás.

 

BOP A Coruña 15 DE XANEIRO (9)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA

Convocatoria.- Extracto de la Resolución núm. 2021/236, de 8 de enero de 2021, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por la que se aprueba la convocatoria del Programa de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para realizar actividades culturales durante el año 2021 (FO203/2021).

Código de procedemento: BDNS(Identif.):543970

Obxeto: Las ayudas económicas objeto de la presente convocatoria se destinarán a la realización de las actividades culturales descritas en la base 3 de las Bases reguladoras do programa

Prazo de presentación:Hasta las 14.00 horas del día 19 de febrero de 2021.

Beneficiarios: Entidades sin ánimo de lucro, con domicilio fiscal en la provincia de A Coruña o que acrediten que las actividades objeto de la subvención se realizarán en el ámbito territorial de esta provincia

Convocatoria.- Extracto de la Resolución número 2021/330, de 8 de enero 2021, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por la que se aprueba la convocatoria del Programa de subvenciones a a corales polifónicas, bandas de música populares, entidades de música y baile tradicional gallego y formaciones musicales de gran formato de la provincia de A Coruña, para la realización de inversiones culturales durante el año 2021 (FO214/2021).

Código de procedemento: BDNS(Identif.):544002

Obxeto: Las ayudas económicas objeto de la presente convocatoria se destinarán a la realización de las inversiones culturales descritas en la base 3 de las Bases reguladoras do programa.

Prazo de presentación:Hasta las 14.00 horas del día 19 de febrero de 2021

Beneficiarios: Entidades privadas sin ánimo de lucro, que en nuestra provincia dinamizan el campo de la cultura popular y tradicional, así como formaciones musicales de gran formato

Convocatoria.- Extracto de la Resolución núm. 327, de 8 de enero de 2021, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por la que se aprueba la convocatoria del Programa de subvenciones a las entidades sin ánimo de lucro para realizar inversiones culturales durante el año 2021 (FO204/2021).

Código de procedemento: BDNS (Identif.): 543981

Obxeto: Las ayudas económicas objeto de la presente convocatoria se destinarán a la realización de las inversiones culturales descritas en la base 3 de las Bases reguladoras do programa.

Prazo de presentación:Hasta las 14:00 horas del día 19 de febrero de 2021.

Beneficiarios: entidades sin ánimo de lucro, con domicilio fiscal en la provincia de A Coruña que acrediten que las inversiones son necesarias para la realización de actividades no excluídas en la convocatoria FO203/2021.

Convocatoria.- Extracto de la Resolución número 2021/328, de 8 de enero de 2021, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por la que se aprueba la convocatoria del Programa de subvenciones para corales polifónicas, bandas de música populares, entidades de música y baile tradicional gallego y formaciones musicales de gran formato de la provincia de A Coruña, para el desarrollo de actividades culturales durante el año 2021 (FO213/2021)

Código de procedemento: BDNS(Identif.):543990

Obxeto: Las ayudas económicas objeto de la presente convocatoria se destinarán a la realización de las actividades culturales descritas en la base 3 de las Bases reguladoras do programa.

Prazo de presentación:Hasta las 14.00 horas del día 19 de febrero de 2021.

Beneficiarios: Entidades privadas sin ánimo de lucro, que en nuestra provincia dinamizan el campo de la cultura popular y tradicional, así como formaciones musicales de gran formato.

 

BOP Ourense 15 DE XANEIRO (11)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Venta de animales de razas autóctonas.- Bases reguladoras de la venta de animales de razas autóctonas en peligro de extinción, gallina de Mos, cerdo celta, oveja gallega y cabra gallega correspondiente al año 2021. [3387/2020]. (Páx.2).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias