NORMATIVA DO DIA 20 DE XANEIRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais. Destacado no DOGA a publicación da convocatoria de subvencións do Programa do bono de alugueiro social

BOE 20 DE ENERO (17)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Sector lácteo. Declaraciones obligatorias.- Real Decreto 24/2021, de 19 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 319/2015, de 24 de abril, sobre declaraciones obligatorias a efectuar por primeros compradores y productores de leche y productos lácteos de vaca, oveja y cabra, y el Real Decreto 153/2016, de 15 de abril, sobre declaraciones obligatorias a efectuar por los fabricantes de leche líquida envasada de vaca.

Sanidad animal. Influenza aviar.- Orden APA/19/2021, de 18 de enero, por la que se modifica la Orden APA/2442/2006, de 27 de julio, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la influenza aviar.

 

DOGA 20 DE XANEIRO (12)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Concesións.- Resolución do 11 de xaneiro de 2021 pola que se dá publicidade da resolución de concesión dos obradoiros á dixitalización Industria 4.0.

Concesións-. Resolución do 11 de xaneiro de 2021 pola que se dá publicidade da resolución de concesión das axudas á dixitalización Industria 4.0, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Convocatoria.- Resolución do 22 de decembro de 2020 pola que se convocan para o ano 2021, con financiamento plurianual, as subvencións do Programa do bono de alugueiro social (códigos de procedemento VI482A e VI482B).

Código de procedemento: VI482A e VI482B.

Obxeto: Convocar as axudas do Programa do bono de alugueiro social, para o ano 2021, con financiamento plurianual. A concesión das subvencións recollidas nesta resolución tramitarase polo procedemento de concorrencia non competitiva.

Prazo de presentación: Terminará o día 10 de decembro de 2021.

Beneficiarios: Poderán ser persoas beneficiarias deste programa as previstas no artigo 2 das bases reguladoras, sempre que cumpran os requisitos previstos no artigo 3 das citadas bases.

Extracto.- Extracto da Resolución do 22 de decembro de 2020 pola que se convocan para o ano 2021, con financiamento plurianual, as subvencións do Programa do bono de alugueiro social (códigos de procedemento VI482A e VI482B).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Parques eólicos.- Anuncio do 30 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Campelo, nos concellos de Coristanco e Santa Comba (expediente 2011/0134).

 

BOP Pontevedra 20 DE XANEIRO (12)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 27 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Vila de Cruces (expediente IN407A 2020/218-4).

Instalacións.- Resolución do 22 de decembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de A Cañiza (expediente IN407A 2020/41-4).

Instalacións.- Resolución, do 28 de decembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construción da instalación eléctrica no concello de Tomiño (expediente IN407A 2019/238-4).

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias