NORMATIVA DO DIA 03 DE FEBREIRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 03 DE FEBRERO

LEGISLACIÓN (L38)

DECISIONES

Gripe aviar.- Decisión de ejecución (UE) 2021/122 de la Comisión de 2 de febrero de 2021 por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1809, sobre algunas medidas de protección en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros [notificada con el número C(2021) 760].

Peste porcina.- Decisión de ejecución (UE) 2021/123 de la Comisión de 2 de febrero de 2021 por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de control zoosanitarias relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros [notificada con el número C(2021) 761].

 

BOE 03 DE FEBRERO (29)

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Ley de la cadena.- Corrección de errores de la Ley 8/2020, de 16 de diciembre, por la que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación.

Medidas urgentes.- Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico.

 

DOGA 03 DE FEBREIRO (22)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Convenios de colaboración.- Resolución do 20 de xaneiro de 2021 pola que se publican os convenios de colaboración subscritos no terceiro cuadrimestre de 2020.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Anuncio do 19 de xaneiro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, de convocatoria para o levantamento das actas previas á ocupación correspondentes aos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación IN407A 2020/92-1, no concello de Arteixo.

 

BOP Lugo 03 DE FEBREIRO (27)

XEFATURA TERRITORIAL DA VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 18 de xaneiro de 2021 da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción, e a declaración de utilidade pública dunha instalación eléctrica no concello do Incio (exp. 2019/64 AT).

 

BOP Pontevedra 03 DE FEBREIRO (23)

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Resolución do 27 de xaneiro de 2021, do Servizo Provincial de Pontevedra, pola que se sinala a data para a formalización das actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de trazado de actualización do proxecto do ramal de conexión entre a AG-53 e a N-525 en Dozón (PO/12/132.01), de clave PO/19/027.01, no concello de Dozón.

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 12 de xaneiro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construcción dunha instalación eléctrica no concello de Vigo (expediente IN407A 2020/128-4).

Instalacións.- Resolución do 12 de xaneiro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Redondela (expediente IN407A 2020/163-4).

Instalacións.- Resolución do 12 de xaneiro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construcción dunha instalación eléctrica no concello de Vilaboa (expediente IN407A 2020/169-4).

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias