NORMATIVA DO DIA 10 DE FEBREIRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 10 DE FEBRERO (35)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.- Orden APA/108/2021, de 2 de febrero, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones de uva de mesa, comprendido en el correspondiente Plan de Seguros Agrarios Combinados.

 

DOGA 10 DE FEBREIRO (27)

II. AUTORIDADES E PERSOAL

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Cesamentos.- Decreto 21/2021, do 3 de febreiro, polo que se dispón o cesamento dun membro do Consello Económico e Social de Galicia.

Nomeamentos.- Decreto 22/2021, do 3 de febreiro, polo que se dispón o nomeamento dun membro do Consello Económico e Social de Galicia.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Denominacións de orixe.- Orde do 22 de xaneiro de 2021 pola que se adopta decisión favorable en relación coa solicitude de rexistro da modificación do prego de condicións da denominación de orixe protexida Cebreiro.

Concesións.- Resolución do 21 de xaneiro de 2021 pola que se dá publicidade das axudas tramitadas ao abeiro da Orde do 28 de outubro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión das axudas temporais e excepcionais aos sectores agrarios máis desfavorecidos pola incidencia da crise do COVID-19, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan as axudas para o ano 2020 (código de procedemento MR436F).

Concesións.- Resolución do 26 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 3 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas para o período 2019-2023, financiadas polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2020 (código de procedemento MR361A).

AXENCIA GALEGA DA CALIDADE ALIMENTARIA

Concesións.- Resolución do 28 de xaneiro de 2021 pola que se dá publicidade das subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas a agrupacións de produtores para a realización de actividades de información e promoción de produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada, no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) para Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020.

Concesións.- Resolución do 28 de xaneiro de 2021 pola que se dá publicidade das subvencións concedidas ao abeiro do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 19 de decembro de 2019, polo que se autoriza a esta axencia para a concesión de subvencións aos consellos reguladores das denominacións de calidade para gastos de funcionamento para o exercicio 2020.

Concesións.- Resolución do 28 de xaneiro de 2021 pola que se dá publicidade das subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para programas de calidade desenvolvidos por consellos reguladores de denominacións de calidade agroalimentarias, e se convocan para o ano 2020.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Anuncio do 25 de xaneiro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, de convocatoria para o levantamento das actas previas á ocupación correspondentes aos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación IN661A 2007/06, no concello de Vimianzo.

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Resolución do 22 de xaneiro de 2021, do Servizo Provincial da Coruña, pola que se sinala a data para o levantamento de actas previas á ocupación e formalización de actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción de acondicionamento da AC-110 no concello das Somozas de clave AC/19/003.10.

 

BOP A Coruña 10 DE FEBREIRO (27)

CONCELLO DE A CAPELA

Convocatoria.- Bases da convocatoria de subvencións a entidades para actividades culturais, deportivas e dotación de infraestruturas durante o ano 2021

 

BOP Pontevedra 10 DE FEBREIRO (27)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 25 de xaneiro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de O Rosal. (expediente IN407A 2021/21-4)

Instalacións.- Resolución do 26 de xaneiro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construcción dunha instalación eléctrica no concello de Vigo (expediente IN407A 2020/189-4).

Instalacións.- Resolución do 26 de xaneiro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Pontecesures (expediente IN407A 2020/191-4)

Instalacións.- Resolución do 26 de xaneiro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construcción dunha instalación eléctrica no concello de Rodeiro (expediente IN407A 2020/196-4).

Instalacións.- Resolución do 26 de xaneiro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Poio (expediente IN407A 2020/197-4).

Instalacións.- Resolución do 26 de xaneiro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Rodeiro (expediente IN407A 2020/198-4).

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias