NORMATIVA DO DIA 11 DE FEBREIRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 11 DE FEBRERO

LEGISLACIÓN (L48)

REGLAMENTOS

Sector apícola.- Reglamento de ejecución (UE) 2021/166 de la Comisión de 10 de febrero de 2021 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1368 en lo que respecta a la ampliación de los programas nacionales en el sector apícola.

BOE 11 DE FEBRERO (36)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Contratación alimentaria.- Resolución de 28 de enero de 2021, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la que se publican los operadores inscritos en el Registro Estatal de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria.

 

DOGA 11 DE FEBREIRO (28)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Resolución do 8 de xaneiro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a financiar actividades de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero, financiadas en desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, para as asociacións de nais e pais do alumnado de centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento SI449B).

Código de procedemento: SI449B

Obxeto: Regulara as bases para a realización de programas de actividades de promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e rexeitamento da violencia contra as mulleres, dirixidas ao alumnado de centros educativos non universitarios, ás familias, ás anpas e á comunidade educativa

Prazo de presentación: 11 de marzo

Beneficiarios: Asociacións de nais e pais de alumnado (anpas) dos centros educativos sostidos con fondos públicos.

Extracto.- Extracto da Resolución do 8 de xaneiro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a financiar actividades de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero, financiadas en desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, para as asociacións de nais e pais do alumnado de centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento SI449B).

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Convocatorio premios.- Resolución do 30 de decembro de 2020 pola que se aproban as bases reguladoras dos premios Agader ás iniciativas de desenvolvemento rural e se convoca, mediante tramitación anticipada de gasto, a décimo segunda edición (código de procedemento MR709A).

Código de procedemento: MR709A

Obxecto: Aprobar as bases reguladoras dos premios Agader ás iniciativas de desenvolvemento rural.

Prazo de presentación: Ata o 11 deMarzo

Beneficiarios:En Xeral iniciativas que que se localicen no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.,e que estean executadas con carácter previo á data de publicación da convocatoria. (Ver orde).

Extracto.-. Extracto da Resolución do 30 de decembro de 2020 pola que se aproban as bases reguladoras dos premios Agader ás iniciativas de desenvolvemento rural e se convoca, mediante tramitación anticipada de gasto, a décimo segunda edición (código do procedemento MR709A).

AXENCIA GALEGA DA CALIDADE ALIMENTARIA

Concesións.- Resolución do 28 de xaneiro de 2021 pola que se dá publicidade das subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 16 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de desenvolvemento rural para Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Acordo do 19 de xaneiro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica no concello de Padrón (expediente IN407A 2020/48-1).

Instalacións.- Acordo do 20 de xaneiro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello das Pontes de García Rodríguez (expediente IN407A 2020/190-1).

Instalacións.- Resolución do 21 de xaneiro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Arzúa (expediente-e IN407A 2020/72-1).

Instalacións.- Resolución do 21 de xaneiro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Padrón (expediente-e IN407A 2020/195-1).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Revisión autorización ambiental.- Anuncio do 25 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá publicidade da resolución pola que se revisa a autorización ambiental integrada outorgada a Unión de Inversores Miño, S.A. para a explotación avícola de pavos Vilela en Cualedro.

 

BOP A Coruña 11 DE FEBREIRO (28)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Parques eólicos. – Resolución do 16 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se modifica a declaración de utilidade pública, en concreto, do parque eólico Alto da Croa, sito no Concello de Vimianzo (A Coruña) e promovido por Greenalia Wind Power Alto da Croa, S.L.U. (IN661A 2007/06).

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias