NORMATIVA DO DIA 17 DE FEBREIRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 17 DE FEBRERO

LEGISLACIÓN (L56I)

DECISIONES

Gripe aviar.- Decisión de ejecución (UE) 2021/239 de la Comisión de 16 de febrero de 2021 por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1809, sobre algunas medidas de protección en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros [notificada con el número C(2021) 1126].

 

BOE 17 DE FEBRERO (41)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Ordenación de explotaciones.- Real Decreto 93/2021, de 16 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1221/2009, de 17 de julio, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo y por el que se modifica el Real Decreto 1547/2004, de 25 de junio, por el que se establecen las normas de ordenación de las explotaciones cunícolas.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.- Orden APA/132/2021, de 8 de febrero, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios en relación con el seguro de explotaciones de multicultivo de hortalizas, comprendido en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

 

DOGA 17 DE FEBREIRO (32)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Núcleos rurais.- Resolución do 21 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, de aprobación definitiva da modificación puntual número 6 das normas subsidiarias de planeamento municipal de Vimianzo, para a delimitación dos núcleos rurais do Campo, Bamiro, O Ceán, Tines, Romarís, Treos, O Refoxo e Quintáns.

 

V. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 1 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Narón (expediente IN407A 2020/203-1).

Instalacións.- Resolución do 1 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Santiago de Compostela (expediente IN407A 2020/10-1).

Parques eólicos.- Resolución do 5 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción e aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal do proxecto do parque eólico Coto Redondo, sito nos concellos de Covelo e Fornelos de Montes, da provincia de Pontevedra (IN408A 2017/34).

Parques eólicos.- Resolución do 5 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal do parque eólico Puza, localizado nos concellos de Avión e da Lama, promovido por Alto de Puza, S.L. (expediente IN408A 2020/15).

Expropiacións.- Anuncio do 3 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se convocan os interesados ao acto do levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada LMTS e CTC Peroleira II, no concello de Gondomar.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

MVMC.- Anuncio do 2 de febreiro de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se comunica aos posibles titulares de dereitos e intereses o acordo adoptado por este xurado, relativo ao deslindamento parcial do monte Pena, Cruz de Aguieira e San Marcos, no concello de Sarria (expediente 66-78/2DES-2019).

MVMC.- Anuncio do 2 de febreiro de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se comunica aos posibles titulares de dereitos e intereses o acordo adoptado por este xurado, relativo ao deslindamento parcial do monte Carboeiro, Coto, Covas, Rapatoso e Outeiro, no concello do Corgo (expediente 13_78/1DES_2018).

MVMC.- Anuncio do 2 de febreiro de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se comunican aos posibles titulares de dereitos e intereses os acordos adoptados por este xurado, relativos a deslindamentos entre montes veciñais en man común (expediente 49/75 e oito máis).

 

BOP A Coruña 17 DE FEBREIRO (31)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Programa FOENAA. Concesións.- Resolución número 2021/4767 de data 11/02/2021 de concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FOENAA/2020: Convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para actividades de promoción económica, durante o ano 2020.

Premio Begoña Caamaño.- Aprobación das bases do V Premio Begoña Caamaño á acción cultural pola igualdade de xénero.

 

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias