NORMATIVA DO DÍA 22 DE FEBREIRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 22 DE FEBRERO

LEGISLACIÓN (L60)

REGLAMENTOS

Referencia forestal.- Reglamento delegado (UE) 2021/268 de la Comisión de 28 de octubre de 2020 por el que se modifica el anexo IV del Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los niveles de referencia forestal que deberán aplicar los Estados miembros para el período comprendido entre 2021 y 2025

Productos ecológicos.- Reglamento delegado (UE) 2021/269 de la Comisión de 4 de diciembre de 2020 por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2020/427 en lo que atañe a la fecha de aplicación de las modificaciones de determinadas normas de producción aplicables a los productos ecológicos que figuran en el anexo II del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo

 

BOE 22 DE FEBRERO (45)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Ley de Galicia 7/2019.- Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con la Ley de Galicia 7/2019, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.

 

DOGA 22 DE FEBREIRO (35)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO

Lei de Galicia 7/2019.- Resolución do 20 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, pola que se ordena a publicación do Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 7/2019, do 23 de decembro, de medidas fiscais e administrativas da Comunidade Autónoma.

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Formación.- Orde do 9 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións no marco do Plan de formación para o emprego (persoas traballadoras ocupadas) e se procede á súa convocatoria para os exercicios 2021 e 2022 (código de procedemento TR302A).

Código de procedemento: TR302A

Obxecto:Regular a convocatoria pública de subvencións para o financiamento de programas de formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas e a súa execución, correspondentes aos exercicios de 2021 e 2022

Prazo de presentación: 22 de marzo

Beneficiarios: Ver orde

Extracto.- Extracto da Orde do 9 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións no marco do Plan de formación para o emprego (persoas traballadoras ocupadas) e se procede á súa convocatoria para os exercicios 2021 e 2022 (código de procedemento TR302A).

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Hostelería.- Resolución do 18 de febreiro de 2021 pola que se modifica a Resolución do 26 de novembro de 2020 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a instalación, reforma e adaptación das terrazas dos establecementos de hostalaría e restauración e a adquisición de elementos de envasado e empaquetado para o servizo de consumo no domicilio, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva para o ano 2021 (código de procedemento IG524E).

Extracto.- Extracto da Resolución do 18 de febreiro de 2021 pola que se modifica a Resolución do 26 de novembro de 2020 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a instalación, reforma e adaptación das terrazas dos establecementos de hostalaría e restauración e a adquisición de elementos de envasado e empaquetado para o servizo de consumo no domicilio, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva para o ano 2021 (código de procedemento IG524E).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 27 de xaneiro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se somete a información pública a petición das autorizacións administrativas previa e de construción e da declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Esgos (expediente IN407A 2021/007-3).

Instalacións.- Resolución do 29 de xaneiro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Ames (expediente-e IN407A 2019/182-1).

Instalacións.- Resolución do 29 de xaneiro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica nos concellos de Mañón e Ortigueira (expediente IN407A 2015/243-1).

Afección.- Anuncio do 8 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se notifica a afección dun predio por unha instalación eléctrica prevista no termo municipal de Soutomaior, na provincia de Pontevedra.

Afección.- Anuncio do 8 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se notifica a afección dun predio por unha instalación eléctrica prevista no termo municipal de Vigo, na provincia de Pontevedra.

Expropiacións.- Anuncio do 8 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, de convocatoria para o levantamento das actas previas á ocupación correspondentes aos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación IN407A 2019/218-1, no concello de Val do Dubra.

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Declaración de impacto ambiental.- Anuncio do 4 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de ampliación de granxa de porcino de ceba na parroquia de Bóveda, no concello de Vilar de Barrio (expediente 2019/0129).

 

BOP Ourense 22 DE FEBREIRO (42)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución de 20 de enero de 2021, de la Jefatura Territorial de Ourense, por la que se conceden las autorizaciones administrativas previa y de construcción a instalaciones eléctricas en el ayuntamiento de O Barco de Valdeorras (expediente IN407A 2020/056-3). (Páx.3)

Instalacións.- Resolución de la Jefatura Territorial de Ourense, por la que se conceden las autorizaciones administrativas previa y de construcción a instalaciones eléctricas en el ayuntamiento de Petín (expediente IN407A 2020/054-3). (Páx.4)

Instalacións.– Resolución de la Jefatura Territorial de Ourense, por la que se somete a información pública la petición de las autorizaciones administrativas previa y de construcción y de la declaración de utilidad pública, en concreto, de una instalación eléctrica en el ayuntamiento de O Carballiño (expediente IN407A 2021/6-3).(Páx.5)

Instalacións.- Resolución de 27 de enero de 2021 de la Jefatura Territorial de Ourense, por la que se somete a información pública la petición de las autorizaciones administrativas previa y de construcción y de la declaración de utilidad pública, en concreto, de una instalación eléctrica en el ayuntamiento de Esgos (expediente IN407A 2021/007-3). (Páx.7).

Instalacións.- Resolución de la Jefatura Territorial de Ourense, por la que se somete a información pública la petición de las autorizaciones administrativas previa e de construcción y de la declaración de utilidad pública, en concreto, de una instalación eléctrica en el ayuntamiento de Beariz (expediente IN407A 2021/009-3).(Páx.8)

Instalacións.- Resolución de 1 de febrero de 2021 de la Jefatura Territorial de Ourense, por la que se somete a información pública la petición de las autorizaciones administrativas previa y de construcción y de la declaración de utilidad pública, en concreto, de una instalación eléctrica en el ayuntamiento de Beariz (expediente IN407A 2021/8-3).(Páx.9)

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias