NORMATIVA DO DIA 23 FEBREIRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 23 DE FEBREIRO

LEGISLACIÓN (L62)

REGLAMENTOS

Producción ecológica.- Reglamento de ejecución (UE) 2021/279 de la Comisión de 22 de febrero de 2021por el que se establecen normas detalladas para ejecutar el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los controles y otras medidas que garanticen la trazabilidad y el cumplimiento de lo dispuesto en materia de producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos.

 

DOGA 23 DE FEBREIRO (36 – BIS))

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Corrección de erros.- Corrección de erros. Orde do 22 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa I Hostalaría, de apoio ao sector da hostalaría (TR500C), e do Programa II Outras actividades pechadas (TR500D), e se procede á súa convocatoria para 2021.

Corrección de erros.- Corrección de erros. Orde do 17 de febreiro do 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do II Plan de rescate das persoas traballadoras autónomas e das microempresas afectadas pola crise da COVID-19, mediante o Programa I de persoas traballadoras autónomas (TR500A), susceptible de ser financiado parcialmente polo Fondo Social Europeo (FSE), e o Programa II de microempresas (TR500B), e se procede a súa convocatoria para o ano 2021.

 

DOGA 23 DE FEBREIRO (36)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO

Expropiacións.- Decreto 32/2021, do 11 de febreiro, polo que se declara a urxente ocupación, para os efectos de expropiación forzosa, dos bens e dereitos necesarios para a realización das obras do proxecto denominado Humanización e alargamento de camiño en Capela (Quintela), no termo municipal de Crecente (Pontevedra).

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Orde do 22 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa I Hostalaría, de apoio ao sector da hostalaría (TR500C), e do Programa II Outras actividades pechadas (TR500D), e se procede á súa convocatoria para 2021.

Código de procedemento: Programa I: TR500C e Programa II TR500D

Obxecto: Regular os programas de axudas:

– Programa I Hostalaría: axudas ao sector da hostalaría cun orzamento de 12.000.000 de € con cargo a fondos finalistas e fondos propios da Comunidade Autónoma.

– Programa II Outras actividades pechadas: axudas os establecementos pechados pola normativa ditada polas autoridades sanitarias cun orzamento de 3.000.000 de € con cargo aos fondos finalistas e fondos propios da Comunidade Autónoma.

Prazo de presentación: Ata o 23 de marzo

Beneficiarios: Ver orde

Extracto programa I-. Extracto da Orde do 22 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa I Hostalaría, de apoio ao sector da hostalaría, e se procede á súa convocatoria para 2021. Programa I (código de procedemento TR500C).

Extracto programa II.- Extracto da Orde do 22 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa II Outras actividades pechadas e se procede á súa convocatoria para 2021. Programa II (código de procedemento TR500D).

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Bono alugueiro social.- Resolución do 19 de febreiro de 2021 de concesión directa da axuda complementaria á do Programa de bono de alugueiro social.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 29 de xaneiro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Vilaboa (expediente IN407A 2020/219-4).

Instalacións.- Resolución do 29 de xaneiro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Ribadumia (expediente IN407A 2020/162-4).

Expropiacións.- Resolución do 29 de xaneiro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Baiona (expediente IN407A 2020/13-4).

Instalacións.- Resolución do 1 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se somete a información pública a petición das autorizacións administrativas previa e de construción e da declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Beariz (expediente IN407A 2021/8-3).

Instalacións.- Resolución do 1 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se somete a información pública a petición das autorizacións administrativas previa e de construción e da declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Beariz (expediente IN407A 2021/009-3).

Parques eólicos.- Resolución do 8 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se dá publicidade á declaración de impacto ambiental formulada pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, relativa ao proxecto do parque eólico O Picoto, no concello de Arteixo (A Coruña), promovido por Cortizo Eólicas, S.L. (expediente IN661A 2011/28-1).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Informe de impacto ambiental.- Anuncio do 9 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de ampliación de explotación de vacún de leite na parroquia de Vedro, no concello de Portomarín (expediente 2020/0219).

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Resolución do 8 de febreiro de 2021, do Servizo Provincial da Coruña, pola que se sinala a data para o levantamento de actas previas á ocupación e a formalización de actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción para a mellora da seguridade viaria (MSV) no contorno de treitos de concentración de accidentes na estrada AC-552, puntos quilométricos 2+100 a 3+000, AC/17138.06.

 

BOP A Coruña 23 DE FEBREIRO (35)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Acordo do 18 de febreiro de 2021 da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Arzúa (expediente IN407A 2020/72-1

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Resolución do 8 de febreiro de 2021, do Servizo Provincial da Coruña, pola que se sinala a data para o levantamento das actas previas á ocupación e para a formalización das actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción de mellora da seguridade viaria (MSV) no contorno de treitos de concentración de accidentes na estrada AC-552, puntos quilométricos 2+100 a 3+000, de clave: AC/17/138.06, no concello de Arteixo

CONCELLO DE AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ

Convocatoria.- Bases audas Plan Municipal de Reactivación Económica y Laboral APREL III para el sector de la hostelería del Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez.

Código de procedemento: BDNS(Identif.):549730

Obxecto: Aprobar las bases reguladoras de “ayudas del Plan Municipal de reactivación económica y laboral del Concello das Pontes de García Rodríguez (APREL II-2020), destinadas a paliar el impacto económico, social y laboral, derivado de la crisis sanitaria provocada polo Covid-19 sobre el sector de la hostelería del Concello das Pontes de García Rodríguez.

Prazo de presentación:Ata o 23 de marzo.

Beneficiarios: Persoas físicas o jurídicas, así como las comunidades de bienes, sociedades civiles o otras entidades económicas sin personalidad jurídica, legalmente constituídas que lleven a cabo las actividades empresariales que motivan la concesión de la subvención

 

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias