NORMATIVA DO DIA 25 DE FEBREIRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 25 DE FEBRERO

LEGISLACIÓN (L66)

DECISIONES

Gripe aviar.- Decisión de ejecución (UE) 2021/335 de la Comisión de 23 de febrero de 2021 por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1809, sobre algunas medidas de protección en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros [notificada con el número C(2021) 1386]

 

BOE 25 DE FEBRERO (48)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Convenio. Promoción productos de alimentación.- Resolución de 16 de febrero de 2021, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la que se publica la Adenda de modificación del Convenio con la Federación española de Industrias de Alimentación y Bebidas, para la promoción de los productos de alimentación y bebidas en los mercados internacionales, a través de ferias y certámenes en los años 2020 y 2021.

 

DOGA 25 DE FEBREIRO (38)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Residuos y suelos contaminados.- Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Concesións.- Resolución do 17 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 19 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, ás persoas traballadoras e ás empresas afectadas por expedientes de regulación temporal de emprego de suspensión de contratos ou redución da xornada para favorecer o mantemento do emprego ante flutuacións da economía, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR820F).

Concesións.- Resolución do 17 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 19 de decembro de 2019 pola que se regula o réxime de subvencións ás organizacións sindicais para o ano 2020 (Diario Oficial de Galicia número 10, do 16 de xaneiro de 2020).

Concesións.- Resolución do 17 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se publican as axudas concedidas en virtude da Orde do 19 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais e se procede á súa convocatoria na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2020 (código de procedemento TR852A).

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Concesións.- Resolución do 28 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Inclusión Social, pola que se publica a Resolución do 9 de novembro de 2020 de concesión de subvencións convocadas pola Orde do 4 de maio de 2020, pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, e se convocan para os anos 2020, 2021 e 2022, cofinanciadas parcialmente polo Fondo Social Europeo e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco dos programas operativos FSE Galicia 2014-2020 e Feder Galicia 2014-2020 (código de procedemento BS631A).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 2 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Vigo (expediente IN407A 2021/13-4).

Instalacións.- Resolución do 3 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Vigo (expediente IN407A 2021/25-4).

Instalacións.- Resolución do 3 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Vigo (expediente IN407A 2020/226-4).

Instalacións.- Anuncio do 12 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se notifica a afección de catro predios por unha instalación eléctrica prevista no termo municipal de Moaña, na provincia de Pontevedra.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

MVMC.- Anuncio do 10 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se somete a información pública o proxecto de ordenación forestal do monte veciñal en man común de Santa Mariña (código PO-00021538X) e o seu estudo de impacto ambiental ordinario, no concello de Guitiriz.

 

BOP A Coruña 25 DE FEBREIRO (37)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Acordo do 19 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Boiro (expediente IN407A 2021/13-1)

Instalacións.- Resolución do 19 de febreiro do 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Narón (expediente-e.: IN407A 2019/108-1)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Premio Begona Caamaño.- Extracto de la resolución 2021/ 5507, de 17 de febrero, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por la que se aprueba la convocatoria del V Premio “Begoña Caamaño” a la acción cultural por la igualdad de género.

Plan de empleo local (PEL) 2021.- Bases reguladoras das axudas do plan de emprego local (PEL) 2021 polas que se regulan as axudas á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial a través do apoio ao investimento en bens inventariables (Liña 2.1. PEL-Emprende Investimento); Axudas para sufragar as cotas da seguridade social a autónomos/as (Liña 2.7 PEL-Autónom@s); axudas á contratación para a creación e ampliación do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas (liña 3.1. pel-pemes creación e ampliación), e axudas ao mantemento do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas (Liña 3.2 PEL-Pemes Mantemento).

 

BOP Lugo 25 DE FEBREIRO (45)

CONCELLO DE OUTEIRO DE REI

Expropiacións.- Aprobación inicial de declaración de necesidade de ocupación. “Senda escolar dende polideportivo até o núcleo urbano de Outeiro de Rei” (páx. 4, r. 0443).

Expropiacións.- Aprobación inicial de declaración de necesidade de ocupación. “Senda peatonal e ciclista dende estrada de Castro a Bonxe” (PÁX. 5, R. 0444).+

 

BOP Pontevedra 25 DE FEBREIRO (38)

DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

Loita contra a violencia de xénero.- Bases reguladoras da convocatoria de subvencións dirixidas ás entidades de iniciativa social sen fins de lucro para o fomento da igualdade de oportunidades e a loita contra a violencia de xénero para o ano 2021.

Extracto.- Extracto das bases reguladoras da convocatoria de subvencións dirixidas ás entidades de iniciativa social sen fins de lucro para o fomento da igualdade de oportunidades e a loita contra a violencia de xénero, aprobadas na xunta de goberno da deputación de pontevedra do 19 de febreiro de 2021.

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 11 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Tui (expediente IN407A 2021/29-4).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias