NORMATIVA DO DIA 1 DE MARZO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOGA 01 DE MARZO (40)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 4 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Soutomaior (expediente IN407A 2021/24-4).

Instalacións.- ResolucióN do 5 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Vigo (expediente IN407A 2021/23-4).

Expropiacións.- Anuncio do 12 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se convocan os interesados ao acto do levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada LMTS, CTC A Pedra, no concello de Sanxenxo.

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Cambios de uso.– Anuncio do 15 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de forestal a agrícola de varias parcelas na parroquia de Parada, no concello de Silleda (Pontevedra) (expediente 2020/0212).

Cambio de uso.- Anuncio do 16 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de forestal a agrícola de varias parcelas na parroquia de Álvare, no concello da Pastoriza (Lugo) (expediente 2020/0214).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Plan de ordenación forestal.- Resolución do 10 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, pola que se dá publicidade da resolución de denegación da primeira presentación do proxecto de ordenación, con código PO-00011399Z(1.1) e titulado Proxecto de ordenación forestal Montouto, parroquia de Vilarmel (Quiroga, Lugo), en cumprimento do artigo 42 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Aldeas modelo. Guías de orientación produtiva.- Anuncio do 13 de febreiro de 2021 polo que se someten a información pública os borradores de guías de ordenación produtiva das aldeas modelo de Moreda (Folgoso do Courel-Lugo), Xacebáns (Quintela de Leirado-Ourense), Infesta (Monterrei-Ourense), Muimenta (Carballeda de Avia-Ourense), O Penedo (Boborás-Ourense), Trelle (Toén-Ourense), Reboredo (O Pereiro de Aguiar-Ourense) e Meixide (A Veiga-Ourense).

 

BOP A Coruña 01 DE MARZO (39)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 19 de febreiro do 2021 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Santa Comba (expediente-e.: IN407A 2020/174-1)

Instalacións.- Acordo do 19 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Carballo (expediente IN407A 2020/205-1)

Instalacións.- Acordo do 19 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello da Laracha (expediente IN407A 2020/216-1)

Instalacións.- Resolución do 19 de febreiro do 2021 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Ferrol (expediente-e.: IN407A 2020/61-1)

Instalacións.- Resolución do 19 de febreiro do 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Santiago de Compostela (expediente-e.: IN407A 2020/175-1)

 

BOP Lugo 01 DE MARZO (48)

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA.

Segregación MVMC.- Segregación de MVMC do TECOR LU-10147 Aguila do Rodeiro (PÁX. 1, R. 0482)

 

BOP Pontevedra 01 DE MARZO (40)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 8 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construción da instalación eléctrica no concello de Pontevedra (expediente IN407A 2020/012-4).

Instalacións.- Resolución do 8 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construción da instalación eléctrica no concello de Nigrán (expediente IN407A 2020/001-4).

Instalacións.- Resolución do 12 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construcción dunha instalación eléctrica no concello de Tui e Tomiño (expediente IN407A 2020/165-4).

Instalacións.- Resolución do 12 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construcción dunha instalación eléctrica no concello de Oia (expediente IN407A 2020/167-4).

Instalacións.- Resolución do 12 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Moaña. (exepediente IN407A 2020/175-4).

Expropiacións.- Resolución de 12 de febrero de 2021, de la Jefatura Territorial de Pontevedra, por la que se anuncia el levantamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por la instalación eléctrica denominada “LMTS, CTC A Pedra”, en el municipio de Sanxenxo, del que resulta como beneficiaria la empresa UFD Distribución Electricidad, S.A. (expediente IN407A 2020/060-4).

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias