NORMATIVA DO DIA 11 DE MARZO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 11 DE MARZO (60)

  1. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Laboratorios de Sanidad de la Producción Agraria.- Orden APA/219/2021, de 8 de marzo, por la que se crea la División de Laboratorios de Sanidad de la Producción Agraria.

 

DOGA 11 DE MARZO (48)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Convocatoria. Casas niño.- Orde do 26 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se convocan para os anos 2021, 2022, 2023 e 2024 (código de procedemento BS403C).

Código de procedemento: BS403C

Obxecto: Aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas para a posta en marcha de experiencias piloto destinadas á atención de nenas e nenos de ata tres anos de idade mediante o establecemento dunha casa niño, nos núcleos rurais do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia en que non exista ningún outro recurso de atención continuada á infancia de ata tres anos de idade

Prazo de presentación: Ata o 12 de abril

Beneficiarios: Poderán ser beneficiarias destas axudas para pór en marcha unha casa niño as persoas físicas que se establezan como empresarias autónomas e as cooperativas de traballo asociado que reúnan unha serie de requisitos (ver Orde)

Extracto.- Extracto da Orde do 26 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se convocan para os anos 2021, 2022, 2023 e 2024 (código de procedemento BS403C).

 

BOP A Coruña 11 DE MARZO (47)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Acordo do 8 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Vilarmaior (expediente IN407A 2020/128-1)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Convocatoria Programa FO028B/2021.- Convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades asociativas agrarias, labregas, gandeiras, forestais e asociacións de cazadores da provincia da provincia da coruña para a realización de investimentos durante o ano 2021 bases reguladoras da convocatoria FO028B/2021

Código de procedemento: As solicitudes presentaranse de xeito telemático na sede electrónica da Deputación da Coruña, a través da plataforma de tramitación electrónica da Deputación (SUBTEL).

Obxecto: Accións tendentes a apoiar ás federacións e agrupacións de entidades asociativas agrarias, labregas, gandeiras, forestais e ás asociacións, federacións e agrupacións de asociacións de cazadores, en proxectos, que sexan investimento, destinados á recuperación e valoración dos recursos agrarios endóxenos de carácter agrícola, gandeiro e forestal

Prazo de presentación: O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de publicación da convocatoria deste programa no BOP da Coruña, a través do Sistema Nacional de Publicación de Subvencións

Beneficiarios: – Cooperativas agrarias, sociedades agrarias de transformación, comunidades de montes en man común e asociación de cazadores.- Asociacións agrarias, labregas, gandeiras, forestais, asociacións de cazadores, sen ánimo de lucro- Asociacións, agrupación de asociacións e federacións das anteriores entidades

Concurso.- R.P. 2021/8513. Aprobación das bases do XII Concurso de Viñetas “Moito por cambiar”, ano 2021. Conmemoración do 8 de marzo de 2021, Día da Muller R.P. 2021/85

Programa FOENIA 2021.- R.P. n.º 2021/8530 de aprobación das bases reguladoras do programa de subvencións dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para a realización de investimentos de Promoción Económica durante o ano 2021 (FOENIA).

 

BOP Pontevedra 11 DE MARZO (48)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 22 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Cuntis (expediente IN407A 2020/234-4).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias