NORMATIVA DO DIA 22 DE MARZO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 22 DE MARZO (69)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Expropiaciones.- Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 220ADIF2198 motivado por las obras de “Proyecto de Construcción de Ampliación de Vías de Apartado a 750 M en la Estación de As Gándaras. L/Monforte de Lemos-Bif. Chapela.”, en el término municipal de Porriño (Pontevedra).

 

DOGA 22 DE MARZO (54)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Danos lobo. Modificación.- Orde do 15 de marzo de 2021 pola que se modifica a Orde do 16 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MT809B).

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Convocatoria.- Resolución do 5 de marzo de 2021 pola que se convocan distintas liñas de subvencións para actuacións de rehabilitación para o ano 2021 (códigos de procedemento VI422E, VI408H, VI408N, VI422F e VI406A).

Código de procedemento: VI422E, VI408H, VI408N, VI422F e VI406A

Obxecto: a) Programas de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas do Plan estatal de vivenda 2018-2021 (en diante, Plan 2018- 2021), que se tramitarán co código de procedemento VI422E. b) Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan 2018-2021, correspondentes ás áreas de rehabilitación integral (en diante, ARI) dos Camiños de Santiago e do Parque Nacional das Illas Atlánticas, que se tramitará co código de procedemento VI408H. c) Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan 2018- 2021, correspondentes á ARI da Ribeira Sacra, que se tramitará co código de procedemento VI408N. d) Programa de subvencións para rehabilitar edificacións e vivendas de titularidade municipal para destinalas ao alugamento social, con carácter plurianual, que se tramitará co código de procedemento VI422F. d) Programa de infravivenda, que se tramitará co código de procedemento VI406A.

Prazo de presentación: 22 de abril

Beneficiarios: Ver a orde.

Extracto.- Extracto da Resolución do 5 de marzo de 2021 pola que se convocan distintas liñas de subvencións para actuacións de rehabilitación para o ano 2021 (código de procedemento VI422E, Programa de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas do Plan 2018-2021).

Extracto.- Extracto da Resolución do 5 de marzo de 2021 pola que se convocan distintas liñas de subvencións para actuacións de rehabilitación para o ano 2021 (código de procedemento VI408H, Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan de vivenda 2018-2021, correspondente ás áreas de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago e do Parque Nacional das Illas Atlánticas).

Extracto.- Extracto da Resolución do 5 de marzo de 2021 pola que se convocan distintas liñas de subvencións para actuacións de rehabilitación para o ano 2021 (código de procedemento VI408N, Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan 2018-2021, correspondente á área de rehabilitación integral da Ribeira Sacra).

Extracto.- Extracto da Resolución do 5 de marzo de 2021 pola que se convocan distintas liñas de subvencións para actuacións de rehabilitación para o ano 2021 (código de procedemento VI422F, Programa de subvencións para rehabilitar edificacións e vivendas de titularidade municipal para destinalas ao alugamento social, con carácter plurianual).

Extracto.- Extracto da Resolución do 5 de marzo de 2021 pola que se convocan distintas liñas de subvencións para actuacións de rehabilitación para o ano 2021 (código de procedemento VI406A, Programa de infravivenda).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 26 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Sarria (expediente IN407A 2020/60 AT).

Instalacións.- Resolución do 26 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Palas de Rei (expediente IN407A 2020/59 AT).

Instalacións.- Resolución do 26 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Baralla (expediente IN407A 2020/58 AT).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Autorización ambiental integrada.- Anuncio do 5 de marzo de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá publicidade da resolución pola que se extingue unha autorización ambiental integrada.

Autorización ambiental integrada.- Anuncio do 5 de marzo de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fan públicas as resolucións polas que se revisan varias autorizacións ambientais integradas.

 

BOP A Coruña 22 DE MARZO (53)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 12 de marzo do 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Arzúa (expediente-e.: IN407A 2020/145-1).

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN. A CORUÑA

Convocatoria.- Convocatoria Programa Xpande Digital ordinario marzo 2021 – Cámara A Coruña.

Código de procedemento: BDNS(Identif.):553387

Obxecto: Concesión de ayudas para desarrollar Planes de acción en marketing digital internacional en el marco del Programa Xpande Digital, subvencionados en un 70% por FEDER

Prazo de presentación: Finalizará el día 31 de agosto de 2021 a las 14.00 horas, si bien el plazo podrá acortarse en caso de que se agote el presupuesto.

Beneficiarios: Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de A Coruña, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE.

 

BOP Pontevedra 22 DE MARZO (54)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

Convocatoria.- Bases reguladoras das subvencións, en concorrencia competitiva, para actividades de carácter turístico durante o ano 2021.

Código de procedemento: BDNS(Identif.):553536

Obxecto: Constitúe o obxecto destas bases a regulación da concesión de subvencións públicas destinadas a promover actividades de carácter turístico durante o ano 2021 coa finalidade de colaborar no fomento do turismo e na profesionalización do sector da provincia de Pontevedra

Prazo de presentación: 22 de abril

Beneficiarios: Ver convocatoria

Extracto.- Extracto do acordo da xunta de goberno da deputación de pontevedra de 12 de marzo de 2021 polo que se convocan subvencións a entidades para actividades de carácter turístico durante o ano 2021.

 

 

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias