NORMATIVA DO DIA 23 DE MARZO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 23 DE MARZO

LEGISLACION (L101)

DECISIONES

Gripe Aviar.- Decisión de ejecución (UE) 2021/489 de la Comisión de 19 de marzo de 2021 por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1809, sobre algunas medidas de protección en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros

 

BOE 23 DE MARZO (70)

I.DISPOSICIONES GENERALES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Ordenación territorial.- Ley 1/2021, de 8 de enero, de ordenación del territorio de Galicia.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Homologación contrato.- Orden APA/267/2021, de 11 de marzo, por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa de forrajes con destino a su transformación y comercialización, campaña 2021/2022.

 

DOGA 23 DE MARZO (55)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL

CMVMC Ampliación de prazo .- Orde do 18 de marzo de 2021 pola que se procede á ampliación do prazo de presentación de solicitudes da Orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2021 das axudas, en concorrencia competitiva, destinadas ao impulso á boa gobernanza nas comunidades de montes veciñais en man común, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MR651C).

Extracto.- Extracto da Orde do 18 de marzo de 2021 pola que se procede á ampliación do prazo de presentación de solicitudes da Orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2021 das axudas, en concorrencia competitiva, destinadas ao impulso á boa gobernanza nas comunidades de montes veciñais en man común, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MR651C).

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Modificación bases reguladoras.- Resolución do 15 de marzo de 2021 pola que se modifican as bases reguladoras do Marco de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre este instituto, as sociedades de garantía recíproca e as entidades de crédito adheridas, publicadas mediante a Resolución do 7 de febreiro de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 28, do 11 de febreiro) e modificadas mediante a Resolución do 31 de marzo de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 64, do 1 de abril) e mediante a Resolución do 9 de xullo de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 137, do 10 de xullo) (código de procedemento IG535A).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Acordo do 24 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Muxía (expediente IN407A 2020/55-1).

Instalacións.- Resolución do 22 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Cuntis (expediente IN407A 2020/234-4).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autócotonas.- Anuncio do 3 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Biduedo e Serra do Eixe, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Riomao, do concello da Veiga.

Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas.- Anuncio do 3 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas dos montes de Anceu, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Anceu, do concello de Ponte Caldelas.

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Resolución do 8 de marzo de 2021, do Servizo Provincial da Coruña, pola que se sinala data para o levantamento de actas previas á ocupación e formalización de actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción denominado Reformulación do proxecto de itinerario peonil e ciclista na AC-214, Sigrás, puntos quilométricos 8+500-9+260, AC/18/186.06, no concello de Cambre.

Expropiacións.- Resolución do 8 de marzo de 2021, do Servizo Provincial da Coruña, pola que se sinala data para o levantamento de actas previas á ocupación e formalización de actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción denominado Acondicionamento da AC-423 (1ª fase), puntos quilométricos 0+000-5+350, AC/19/010.10, no concello de Cabana de Bergantiños.

 

BOP A Coruña 23 DE MARZO (54)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Convocatoria Premios.- Extracto de la resolución núm. 2021/9211, de 15 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria del III Premio “Luisa Villalta” a proyectos por la igualdad.

Convocatoria FO0028B.- Extracto de la Resolución número 2021/9225, de 15/03/2021, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por la que se aprueba la convocatoria del programa de subvenciones dirigido a entidades asociativas agrarias, labriegas, ganaderas, forestales y asociaciones de cazadores de la provincia de A Coruña para la realización de inversiones durante el año 2021 (FO028B/2021)

Código de procedemento: BDNS(Identif.):553516

Obxecto: As axudas económicas obxecto da presente convocatoria destinaranse á realización de investimentos descritos na base 3 das bases reguladoras específicas

Prazo de presentación: Rematará ás 14.00 horas do día 26 de abril de 2021

Beneficiarios: Poderán acceder a estas axudas as cooperativas agrarias, sociedades agrarias de transformación, asociacións agrarias, gandeiras, forestais e asociacións de cazadores, sen ánimo de lucro que acrediten que os investimentos obxecto da subvención se realizarán no ámbito territorial desta Provincia.

Convocatoria concurso.- Extracto de la resolución núm. 2021/9212, de 15 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria del XII Concurso de Viñetas “Moito por Cambiar”.

 

BOP Lugo 23 DE MARZO (66)

CONCELLO DE QUIROGA

Expropiacións.- Expropiación forzosa dos terreos necesarios para a execución do proxecto “CONSTRUCIÓN DE CEMITERIO MUNICIPAL” (Páx. 13, R. 0718)

 

BOP Pontevedra 23 DE MARZO (55)

CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO E VILAGARCÍA

Convocatoria.- Extracto da convocatoria de axudas Programa Industria 4.0 para 2021.

 

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias