NORMATIVA DO DIA 24 DE MARZO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 24 DE MARZO (71)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Sanidad vegetal y animal.- Real Decreto 137/2021, de 2 de marzo, por el que se establecen disposiciones específicas para la tramitación de procedimientos sancionadores en comercio y sanidad exterior, en materia de sanidad vegetal, y de sanidad y protección animal.

 

DOGA 24 DE MARZO (56)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL

Concesións.- Resolución do 15 de marzo de 2021 pola que se dá publicidade das axudas concedidas no ano 2020 ao abeiro da Resolución do 6 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, para o desenvolvemento de produtos, proxectos e obras realizados con madeira, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (códigos de procedemento IN502B, IN502C, IN502D e IN502E).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.– Resolución do 24 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Mos (expediente IN407A 2020/109-4).

Instalacións.- Resolución do 24 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Nigrán (expediente IN407A 2018/476-4).

Instalacións.- Resolución do 24 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello da Laracha (expediente-e IN407A 2020/169-1).

Instalacións.- Resolución do 24 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello da Laracha (expediente-e IN407A 2020/150-1).

Instalacións.- Resolución do 1 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Vilanova de Arousa (expediente IN407A 2021/33-4).

Instalacións.- Resolución do 1 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Arbo (expediente IN407A 2020/173-4).

Instalacións.- Resolución do 11 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Burela (expediente IN407A 2020/74 AT).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Informe de impacto ambiental.- Anuncio do 9 de marzo de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de implantación dunha nave de porcino de ceba, para 1.100 cabezas, na parroquia de Vilouriz, no concello de Toques (A Coruña) (clave do expediente 2020/0180).

Informe ambiental estratexico.- Anuncio do 9 de marzo de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal/13 referente á norma zonal 8.Equipamentos, no concello da Coruña (expediente 2020AAE2514).

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Resolución do 2 de marzo de 2021, do Servizo Provincial de Lugo, pola que se sinala a data para o levantamento de actas previas á ocupación e formalización de actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción de adaptación da estrada LU-231, Friol-A Baiuca, puntos quilométricos 0+000-18+700 (enlace autoestrada A-54) ao Plan de baixa IMD mellorada, treito 0+000-9+400, de clave LU/16/075.10.1, nos concellos de Friol e Palas de Rei.

 

BOP A Coruña 24 DE MARZO (55)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 17 de marzo do 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Dumbría (expediente-e.: IN407A 2020/102-1)

 

BOP Ourense 24 DE MARZO (67)

CONCELLO DE XINZO DE LIMIA

Convocatoria.- Convocatoria y bases reguladoras para la concesión de subvenciones a trabajadores/as autónomos/as [768/2021]. (Páx.7).

Código de procedemento: Anexo II da convocatoria.

Obxecto: A regulación da concesión, polo Concello de Xinzo de Limia de subvencións a traballadores/as autónomos/as que exerzan actividades empresariais no municipio e que cumpran cos requisitos establecidos na base segunda

Prazo de presentación: Ata o 22 de Abril.

Beneficiarios: Traballadores/as autónomos/as, incluídos no réxime especial de traballadores/as autónomos/as, figurando dados de alta no imposto de actividades económicas, no Concello de Xinzo de Limia, nalgunha das actividades comprendidas no anexo I das presentes bases.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias