NORMATIVA DO DIA 06 DE ABRIL DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais

BOE 06 DE ABRIL (82)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Convenio.– Resolución de 23 de marzo de 2021, del Instituto Geográfico Nacional, por la que se publica el Convenio entre el Consejo Superior Geográfico y la Comunidad Autónoma de Galicia, por el que la Comunidad Autónoma de Galicia se integra en el Sistema Cartográfico Nacional.

 

DOGA 06 DE ABRIL (63)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Planeamiento municipal.- Orde do 16 de marzo de 2021 de aprobación definitiva da modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento municipal de Redondela, no ámbito de Leitón-Cidadelle (Pontevedra).

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Convocatoria.- Resolución do 26 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do Programa de axudas para contribuír a minimizar o impacto económico e social da COVID-19 nos alugueiros de vivenda habitual, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento VI432E). (Extracto)

Código de procedemento: VI432E

Obxecto: Aprobar as bases reguladoras que rexerán a concesión das subvencións do programa de axudas para contribuír a minimizar o impacto económico e social da COVID-19 nos alugueiros de vivenda habitual e convocar estas axudas para a anualidade 2021

Prazo de presentación: rematará o 30 de setembro de 2021 e, en todo caso, no momento do esgotamento do crédito orzamentario.

Beneficiarios: Ver requisitos na orde

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Acordo do 10 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Arteixo (expediente IN407A 2021/16-1).

Instalacións.- Resolución do 10 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Fene (expediente-e IN407A 2021/8-1).

Instalacións.- Resolución do 11 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se somete a información pública a petición das autorizacións administrativas previa e de construción e da declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello do Carballiño (expediente IN407A 2021/24-3).

Instalacións.- Resolución do 18 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Lugo (expediente IN407A 2020-68 AT).

Instalacións.- Resolución do 18 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello do Vicedo (expediente IN407A 2020/67 AT).

Instalacións.- Resolución do 18 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Foz (expediente IN407A 2020/66 AT).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Impacto ambiental.- Anuncio do 17 de marzo de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de traslado de planta de xestión e tratamento de residuos do concello do Carballiño ao concello de Maside (Ourense) (clave do expediente 2020/0196).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 5 de marzo de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica o acordo de inicio do expediente de clasificación do monte Casa Cultural de Vilar de Infesta, a favor da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Vilar de Infesta, parroquia de Vilar de Infesta, concello de Redondela.

CMVMC.- Anuncio do 5 de marzo de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica o acordo de inicio do expediente de clasificación do monte da Pedreira, a favor da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Antas, parroquia de Antas, concello da Lama.

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Expropiacións.- Resolución do 18 de marzo de 2021 pola que se aproban inicialmente e se someten a información pública os proxectos de expropiación forzosa dos bens e dereitos que se precisan ocupar para a execución dos polígonos un, dous e tres do Plan parcial de San Paio de Navia (Vigo).

 

BOP A Coruña 06 DE ABRIL (62)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 29 de marzo do 2021 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Val do Dubra (expediente-e.: IN407A 2019/223-1).

Instalacións.- Resolución do 29 de marzo do 2021 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Teo (expediente-e.: IN407A 2019/246-1).

Instalacións.- Resolución do 29 de marzo do 2021 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Muros (expediente-e.: IN407A 2021/17-1).

Instalacións.- Resolución do 29 de marzo do 2021 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Carballo (expediente-e.: IN407A 2020/129-1).

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Programa FOENAA 2021.- R.P. n.º 2021/12798 pola que se aproban as bases da convocatoria do programa de subvencións FOENAA, dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para a realización de actividades 2021

Convocatoria.- Extracto de la resolución núm. 2021/11292, de 24 de marzo, por la que se modifica la resolución núm. 2021/9212, de 15 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria del XII Concurso de Viñetas “Moito por Cambiar”.

Código de procedemento: BDNS(Identif.):553592

Obxecto: El objeto del certamen es emplear la viñeta, o tira de viñetas (como máximo 6) para reflexionar, concienciar, visibilizar y cambiar mentalidades de la ciudadanía en general y de la población adolescente en particular. Bajo el lema “Mucho por cambiar” invitará a reflexionar al alumnado sobre los efectos e impactos de la COVID-19 en el conjunto de la sociedad, especialmente en lo relativo a la sostenibilidad de la vida que reclama nuevas demandas sociales y cambia las prioridades, y cómo éstas influyen de forma desigual en la vida de las mujeres.

Prazo de presentación: 26 de abril de 2021

Beneficiarios: Podrán participar todas las personas físicas, con edades comprendidas entre 12 y 18 años, de cualquier nacionalidad, que se presenten individualmente o en grupo

 

BOP Ourense 06 DE ABRIL (76)

CONCELLO DE POBRA DE TRIVES

Convocatoria.- Extracto de la convocatoria de subvenciones para impulsar el negocio de los establecimientos del término municipal [824/2021]. (Páx. 5)

Código de procedemento: BDNS (Identif.):554338

Obxecto: impulsar o negocio dos establecementos do termo municipal da Pobra de Trives que haxan de cumprir as medidas restritivas sinaladas no Decreto 8/2021 e a Orde do 26 de xaneiro de 2021 da Consellería de Sanidade para o ano 2021, polo procedemento de concorrencia competitiva.

Prazo de presentación: 3 de Maio

Beneficiarios: Poderán acollerse ás subvenciones desta convocatoria os titulares dos establecementos do termo municipal da Pobra de Trives

 

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias