NORMATIVA DO DIA 12 DE ABRIL DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 12 DE ABRIL

LEGISLACIÓN (L124)

REGLAMENTOS

Sector apícola.- Reglamento delegado (UE) 2021/580 de la Comisión de 1 de febrero de 2021 por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/1366 en lo que respecta a la base para la asignación de la contribución financiera en el sector apícola

 

BOE 12 DE ABRIL (87)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Carreteras del Estado.- Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia por el que se publica la Resolución del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de la aprobación técnica de la modificación nº1 de la obra: “Autovía Santiago – Lugo (A-54). Tramo: enlace de Palas de Rei – enlace de Melide (Sur). Provincia de Lugo y A Coruña. Clave: 12-LU-4620.A.

 

DOGA 12 DE ABRIL (67)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Acordo do 11 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto do parque eólico Penas Boas, nos concellos de Aranga e Oza-Cesuras (A Coruña) (expediente IN408A 2018/35).

Expropiacións.- Resolución do 15 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Vigo (expediente IN407A 2020/199-4).

Expropiacións.- Resolución do 15 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Vigo (expediente IN407A 2019/227-4).

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRI

Instalacións.- Resolución do 4 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Oleiros (expediente IN407A 2020/71-1).

 

BOP A Coruña 12 DE ABRIL (66)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Programa FOENAA 2021.- Extracto de la Resolución número 2021/13265, de 6 de abril de 2021, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por la que se aprueba la convocatoria del programa de subvenciones dirigido a entidades sin ánimo de lucro de la provincia de A Coruña para la realización de actividades de promoción económica durante el año 2021 (FOENAA/2021

Código de procedemento: BDNS(Identif.):556152

Obxecto: Las ayudas económicas objeto de la presente convocatoria se destinarán a la realización de las actividades descritas en la base 3 de las Bases reguladoras específicas

Prazo de presentación: finalizará a las 14.00 horas del día 14 de mayo de 2021.

Beneficiarios: Podrán acceder a estas ayudas las entidades sin ánimo de lucro de la provincia de A Coruña que acrediten que las actividades objeto de la subvención se realizarán en el ámbito territorial de esta Provincia.

 

BOP Ourense 12 DE ABRIL (81)

CONCELLO DE MONTEDERRAMO

Convocatoria.- Programa de subvenciones para el sector de la hostelería, restauración y turismo rural por el cierre de la actividad no esencial, con motivo de la epidemia del Covid 19 [983/2021] (Páx.5)

 

 

 

 

 

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias