NORMATIVA DO DIA 23 DE ABRIL DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 23 DE ABRIL (97)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DEL INTERIOR

Violencia de género.- Resolución de 15 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Ribadeo, para la incorporación de los Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género

 

DOGA 23 DE ABRIL (76)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Liquidación de débedas.- Resolución do 15 de abril de 2021, conxunta da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma e da Axencia Tributaria de Galicia, pola que se acorda a anulación e a baixa en contabilidade de todas aquelas liquidacións que se encontren en período executivo e das cales resulte unha débeda pendente de recadar de importe inferior a tres euros.

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Requerimentos de enmendas de documentación.- Resolución do 14 de abril de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 23 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento SI427A).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 26 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Padrenda (expediente IN407A 2021/34-3).

Instalacións.- Resolución do 30 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Vimianzo (expediente-e IN407A 2021/6-1).

Instalacións.- Resolución do 30 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Culleredo (expediente-e IN407A 2021/2-1).

Expropiacións.- Anuncio do 9 de abril de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se convocan os interesados ao acto do levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada LMTS LES809 e CTC Couso II, no concello da Estrada.

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Declaración de impacto ambiental.- Anuncio do 9 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de ampliación dunha explotación avícola, ata 70.050 polos de ceba, na parroquia de Viña, no concello de San Cristovo de Cea (Ourense) (expediente 2020/0099).

Catálogo galego de árbores senlleiras -.Anuncio do 9 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, polo que se someten a información pública as solicitudes de inclusión de varias árbores no Catálogo galego de árbores senlleiras.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Cambio de actividade.- Anuncio do 13 de abril de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se fai pública a Resolución do 8 de abril de 2021 de autorización do cambio de actividade de forestal a agrícola das parcelas 370 e 373 do polígono 56, do concello de Vimianzo (CFA 114/2019).

 

BOP A Coruña 23 DE ABRIL (75)

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Resolución do 8 de abril de 2021, do Servizo Provincial da Coruña, pola que se sinala a data para o levantamento das actas previas á ocupación e para a formalización das actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción de reforma da intersección do punto quilométrico 6+000 da AC-840 en Oza-Cesuras, de clave AC/18/137.06, no concello de Oza-Cesuras

Expropiacións.- Resolución do 8 de abril de 2021, do Servizo Provincial da Coruña, pola que se sinala a data para o levantamento das actas previas á ocupación e para a formalización das actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción do itinerario peonil e ciclista na AC-840, Porzomillos – Oza dos Ríos, puntos quilométricos 5+444-6+729, clave AC/18/162.06, no concello de Oza-Cesuras.

CONCELLO DE TOQUES

Convocotoria.- Extracto convocatoria de ayudas o subvenciones al sector de la restauración en el Ayuntamiento de Toques durante el año 2021.

Código de procedemento: BDNS (Identif.): 558303

Obxecto: O obxecto das axudas é tratar de paliar, na medida do posible, o impacto económico, social e laboral derivado da crise sanitaria provocada polo COVID- 19 nos traballadores por conta propia ou autónomos e nas microempresas do sector da restauración do municipio e tratar de impulsar a actividade económica e o emprego no municipio

Prazo de presentación: 30 de xuño de 2021

Beneficiarios: as persoas traballadoras por conta propia ou autónomos e as microempresas radicadas no termo municipal de Toques que se viron directamente afectadas polo peche do sector en Galicia desde o día 27 de xaneiro ata o día 17 de febreiro de 2021 en virtude do Decreto 8/2021, do 26 de xaneiro

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN. A CORUÑA

Convocatoria.- Convocatoria Programa InnoCámaras 2021 – Cámara de Comercio de A Coruña

Código de procedemento: BDNS (Identif.): 558374

Obxecto: Concesión de ayudas para desarrollar Planes de implantación de soluciones innovadoras en el marco del Programa InnoCámaras, subvencionados en un 70% por FEDER

Prazo de presentación: Ata o 30 de abril

Beneficiarios: Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de A Coruña que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE.

 

BOP Ourense 23 DE ABRIL (91)

ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO

Expropiacións.- Exposición pública del expediente de expropiación forzosa de las obras del Proyecto constructivo de renovación de vía del tramo Ourense-Monforte de Lemos, en los términos municipales de Ourense, Coles y A Peroxa (Ourense), Sober y Monforte de Lemos (Lugo) [1144/2021]. (Páx.2).

 

BOP Pontevedra 23 DE ABRIL (76)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 9 de abril de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de A Cañiza (expediente IN407A 2021/32-4).

Instalacións.- Resolución do 9 de abril de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Pontevedra. (exepediente IN407A 2021/63-4).

Expropiacións.- Resolución do 9 de abril do 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada “LMTS LES809 e CTC Couso II”, no concello de A Estrada, do que resulta como beneficiaria a empresa UFD Distribución Electricidad, S.A., (expediente IN407A 2019/088 4).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias