NORMATIVA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 28 DE ABRIL (101)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.– Orden HAC/411/2021, de 26 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2020 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales.

 

DOGA 28 DE ABRIL (79)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Solicitude Unica a axudas ao desenvolvemento rural .- Orde do 20 de abril de 2021 pola que se modifica a Orde do 15 de xaneiro de 2021 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control. (Extracto).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Acordo do 5 de abril de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica no concello de Cariño (expediente IN407A 2020/113-1).

Instalacións.- Resolución do 5 de abril de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción de instalacións eléctricas no concello da Mezquita (expediente IN407A 2021/4-3).

Instalacións.– Resolución do 5 de abril de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción de instalacións eléctricas no concello de Vilar de Barrio (expediente IN407A 2021/11-3).

Instalacións.- Resolución do 20 de abril de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Cervo (expediente IN407A 2020-71 AT).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Revisión cartográfica e documental.- Anuncio do 9 de abril de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se publica a resolución relativa á revisión cartográfica e documental do acordo de concentración parcelaria da zona de Loxo-Enquerentes-Fontes Rosas e Ribeira (Touro-A Coruña).

 

BOP A Coruña 28 DE ABRIL (94

CONCELLO DE CEDEIRA

Aprobacion de bases reguladoras.– Bases reguladoras da convocatoria pública de subvencións destinadas a entidades e asociacións socioculturais de ámbito municipal de Cedeira para o ano 2021.

 

BOP Pontevedra 28 DE ABRIL (79)

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Resolución do 8 de abril de 2021, do Servizo Provincial de Pontevedra, pola que se sinala a data para o levantamento de actas previas á ocupación e formalización de actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de mellora da capacidade do enlace da VG-4.1 coa PO504, de clave PO/18/119.01, no concello de Sanxenxo.

 

 

 

 

 

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias