NORMATIVA DO DIA 30 DE ABRIL DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 30 DE ABRIL

LEGISLACIÓN (L147)

REGLAMENTOS

Precios representativos.- Reglamento de ejecución (UE) 2021/708 de la Comisión de 28 de abril de 2021 por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios representativos en los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina

 

DOGA 30 DE ABRIL (81)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Programa I e II Hostaleria e outras actividades pechadas.- Orde do 29 de abril de 2021 pola que se amplía a dotación orzamentaria da Orde do 22 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa I Hostalaría, de apoio ao sector da hostalaría (TR500C), e do Programa II Outras actividades pechadas (TR500D), e se procede á súa convocatoria para 2021.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Acordo do 7 de abril de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello da Laracha (expediente IN407A 2021/29-1).

Instalacións.- Resolución do 8 de abril de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Toén (expediente IN407A 2021/10-3).

Expropiacións.- Resolución do 9 de abril de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada LMTS LES809 e CTC Couso II, no concello da Estrada, de que resulta beneficiaria a empresa UFD Distribución Electricidad, S.A. (expediente IN407A 2019/088-4).

Instalacións.- Resolución do 15 de abril de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se somete a información pública aprobación do proxecto sectorial dunha instalación eléctrica no concello de Muras, na provincia de Lugo (expediente IN408A4/2018-AT ).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Autorización ambiental integrada.- Anuncio do 15 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá publicidade á resolución de autorización ambiental integrada 2020-IPPC-10_343 a Manuel Gómez-Franqueira Álvarez, para unha explotación de porcas reprodutoras en Esposende, no concello de Cenlle (Ourense).

 

BOP A Coruña 30 DE ABRIL (80)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.– Resolución do 23 de abril do 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Cerdido (expediente-e.: IN407A 2020/172-1)

Instalacións.- Resolución do 23 de abril do 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Carnota (expediente-e.: IN407A 2021/9-1)

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias