NORMATIVA DO DIA 07 DE MAIO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 07 DE MAYO (109)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DEL INTERIOR

Violencia de género.- Resolución de 29 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Redondela, para la incorporación de los Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género.

Violencia de género.- Resolución de 29 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Ayuntamiento de Cee, para el cumplimiento de penas de trabajos en beneficio de la comunidad.

 

DOGA 07 DE MAIO (86)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Acordo do 30 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Porto do Son (expediente IN407A 2020/204-1).

Instalacións.- Resolución do 14 de abril de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Vigo (expediente IN407A 2021/65-4).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

PXOM Santiago.- Anuncio do 23 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal (PXOM) no ámbito do SUD 9/10, estrada de Vigo-Chouciños, no concello de Santiago de Compostela (expediente 2020AAE2489)

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas.- Anuncio do 20 de abril de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Peniñas, Pico, Rego do Couto e Lomba, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Alvite, e do monte Oural e Costa, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Lebozán e Busto, do concello de Beariz.

 

BOP A Coruña 07 DE MAIO (85)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Intalacións.– Resolución do 3 de maio de 2021 da Xefatura Territorial da Coruña pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no Concello de Arteixo (Núm. expte: IN407A 2021/61-1).

CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Convocatoria.– Bases y convocatoria de ayudas para el rescate del comercio local afectado por la crisis del Covid-19. Anualidad 2021

Código de procedemento: BDNS(Identif.):561767

Obxecto: Promover e reactivar a actividade local que permita manter a actividade económica, o emprego e a dimensión competitiva do sector do comercio para que poida afrontar as consecuencias derivadas do impacto xerado pola crise producida pola Covid-19.

Prazo de presentación:Ata o 24 de maio

Beneficiarios: Poderán resultar beneficiarias as persoas físicas ou xurídicas, sociedades civís ou comunidades de bens, legalmente constituídas, que cumpran unha serie de requisitos (ver publicación)

 

BOP Ourense 07 DE MAIO (102)

CONCELLO DE OIMBRA

Bases convocatoria.- Extracto de las bases de la convocatoria 2021, de la línea 3 del Plan estratégico de subvenciones del Ayuntamiento de Oímbra: Programa “ViveOímbra” [1132/2021]. (Páx.22)

Bases convocatoria.– Extracto de las bases de la convocatoria para el año 2021, de la línea 1 del Plan estratégico de subvenciones: acción contra el desempleo mediante ayuda al autoempleo [1134/2021]. (Páx.23)

Bases convocatoria.- Extracto de las bases de la convocatoria para el año 2021, de la línea 1 del Plan estratégico de subvenciones: ayudas municipales a la contratación [1133/2021]. (Páx.23)

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias