NORMATIVA DO DIA 19 DE MAIO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 19 DE MAYO (119)

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas urgentes.– Real Decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por la borrasca “Filomena”.

CORTES GENERALES

Medidas complementarias. COVID-19.- Resolución de 13 de mayo de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia de COVID-1

 

DOGA 19 DE MAIO (92)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Sector comercial e artesanal Corrección de erros. Orde do 19 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a implantación e o pulo da estratexia dixital e a modernización do sector comercial e artesanal e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código do procedemento CO300C).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

PXOM Tui.- Orde do 27 de abril de 2021 de aprobación definitiva da modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal de Tui, para o desenvolvemento dos sectores SU-2A e SU-2B.

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Prazas Xuvenis Verano 2021.- Orde do 10 de maio de 2021 pola que se regula a oferta de prazas xuvenís dentro do programa Campaña de verán 2021 e se procede á súa convocatoria (códigos de procedemento BS303A, BS303F, BS303G e BS303H).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.– Resolución do 23 de abril de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada LMTS ROS803 ao CT proxectado Cristelos de Abaixo, no concello de Tomiño, do que resulta como beneficiaria a empresa UFD Distribución Electricidad, S.A. (expediente IN407A 2019/238-4).

 

BOP Lugo 19 DE MAIO (111)

CONCELLO DE BARALLA

Convocatoria.– Bases reguladoras das axudas para as microempresas e persoas traballadoras autónomas do termo municipal de BAralla, afectadas pola crise da covid-19.

Código de procedemento: O modelo de solicitude normalizado para a obtención das subvencións reguladas na presente convocatoria estará dispoñible na web municipal www.concellodebaralla.es e nas oficinas municipal

Obxecto: Articular unha liña de axudas, ás microempresas e ás persoas traballadoras autónomas, intentando compensar parcialmente as perdas que sofren, así como o mantemento desde o Concello da actividade económica e protección do emprego no termo municipal de Baralla

Prazo de presentación: 19 de xuño

Beneficiarios: Persoas físicas autónomas e persoas xurídicas, así como comunidades de bens, sociedades civís ou outras entidades sen personalidade xurídica, exceptuando en calquera caso, as pertencentes aos sectores da hostalería e restauración, que cumpran unha serie de requisitos (ver publicación)

 

BOP Pontevedra 19 DE MAIO (93)

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Tecor Pena Cuntín.- Segregación no tecor Pena Cuntín (Matrícula PO-10129) de fincas particulares na parroquia de Artoño-Agolada, solicitado por o tecor Bertaña (Matrícula PO-10128).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias