NORMATIVA DO DIA 21 DE MAIO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 21 DE MAYO

LEGISLACIÓN (L180)

REGLAMENTOS

Peste porcina africana.- Reglamento de ejecución (UE) 2021/811 de la Comisión de 20 de mayo de 2021 que modifica el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605, por el que se establecen medidas especiales de control de la peste porcina africana

 

BOE 21 DE MAYO (121)

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Cambio climático.– Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección General del Catastro – O Carballiño.- Resolución de 17 de mayo de 2021, de la Dirección General del Catastro, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de O Carballiño.

Dirección General del Catastro – Porqueira.– Resolución de 17 de mayo de 2021, de la Dirección General del Catastro, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Porqueira

 

DOGA 21 DE MAIO (94)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Recuperación de terras.– Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

PXOM – Portas.- Orde do 10 de maio de 2021 de aprobación definitiva do Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Portas (Pontevedra).

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA

Imposto sobre sucesións e doazóns.- Resolución do 14 de maio de 2021 pola que se modifica o anexo II da Orde do 21 de xaneiro de 2021 pola que se aproban os diferentes modelos de autoliquidación do imposto sobre sucesións e doazóns na Comunidade Autónoma de Galicia e se regulan o procedemento e as condicións para o seu pagamento e presentación, así como determinadas obrigacións formais e de subministración de información tributaria.

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados.– Resolución do 14 de maio de 2021 pola que se modifica o anexo II da Orde do 9 de decembro de 2020 pola que se aproban os diferentes modelos de autoliquidación do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula o procedemento e as condicións para o seu pagamento e presentación, así como determinadas obrigacións formais e de subministración de información tributaria.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Acordo do 27 de abril de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Teo (expediente IN407A 2019/246-1).

Expropiacións.– Acordo do 28 de abril de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Val do Dubra (expediente IN407A 2019/223-1).

Instalacións.– Resolución do 9 de abril de 2021, da Xefatura Territorial de A Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Carral (expediente IN407A 2020/140-1).

Instalacións.– Resolución do 27 de abril de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Sanxenxo (expediente IN407A 2019/189-4).

Expropiacións.- Resolución do 27 de abril de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Vigo (expediente IN407A 2021/23-4).

Expropiacións.– Resolución do 27 de abril de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Moaña (expediente IN407A 2020/175-4).

Instalacións.- Resolución do 27 de abril de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Vigo (expediente IN407A 2019/230-4).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

MVMC.- Anuncio do 29 de abril de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 23 de abril de 2021 relativa ao acto de conciliación formulado polos representantes dos montes veciñais en man común Serra do Eixo e Touza, nos concellos de Carballeda de Valdeorras e O Barco de Valdeorras.

MVMC.- Anuncio do 29 de abril de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 23 de abril de 2021 relativa ao acto de conciliación formulado polos representantes dos montes veciñais en man común Serra do Eixo e Couto de Mosteiro, no concello de Carballeda de Valdeorras.

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Afectación de bens.- Anuncio do 3 de maio de 2021 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de construción de acondicionamento da LU-710, puntos quilométricos 0+000-4+500, de clave LU/17/103.10, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto referenciado.

 

BOP A Coruña 21 DE MAIO (94)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesións provisionais Programa FO213.- Resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa fo213: convocatoria do programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares e entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de grande formato da provincia da Coruña, para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2021.

 

 

 

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias