NORMATIVA DO 3 DE XUÑO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 3 DE XUÑO (132)

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Personas con discapacidad.- Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

 

DOGA 3 DE XUÑO (103)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Decreto 85/2021, do 20 de maio, polo que se declara, en concreto, a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción denominado Senda e reparación de beirarrúas na PO-549, de clave PO/19/126.06, nos concellos de Vilanova de Arousa e Vilagarcía de Arousa.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 8 de abril de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Ponteareas (expediente IN407A 2021/28-4).

Instalacións.- Resolución do 8 de abril de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Ponteareas (expediente IN407A 2021/30-4).

Instalacións.- Resolución do 8 de abril de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Ponteareas (expediente IN407A 2021/27-4).

Instalacións.- Resolución do 11 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción a instalacións eléctricas no concello de Allariz (expediente IN407A 2021/28-3).

Instalacións.- Resolución do 11 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción a varias instalacións eléctricas nos concellos de Barbadás e San Cibrao das Viñas (expediente IN407A 2021/25-3)

Instalacións.- Resolución do 26 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Rábade (expediente IN407A 2021/18 AT).

Instalacións.- Resolución do 26 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Lugo (expediente IN407A 2021/17 AT).

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Anuncio do 11 de maio de 2021 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de construción denominado Fomento da mobilidade sustentable. Itinerario peonil e ciclista na AC-214. Treito A Xira-Cambre. Puntos quilométricos 7+220-8+540, de clave AC/20/009.06.2, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados.

Expropiacións.- Anuncio do 11 de maio de 2021 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de construción denominado Fomento da mobilidade sustentable. Senda na OU-101, treito Montealegre (puntos quilométricos 1+100-1+680), e na OU-150, treito Valdorregueiro (puntos quilométricos 0+000-1+000) de clave OU/16/273.06, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados.

 

BOP Lugo 3 DE XUÑO (124)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.– Resolución do 26 de maio de 2021 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Lugo. (Expediente IN407A 2021-17AT

Instalacións.- Resolución do 26 de maio de 2021 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Rábade. (Expediente IN407A 2021-18AT)

CONCELLO DE LUGO

Aprobación bases para concesión.- Acordo número 13/302 de aprobación das bases polas que se regula a concesión de subvencións a familias con escasos recursos para a adquisición de libros de texto e material educativo no Segundo Ciclo de Educación Infantil para o curso escolar 2019-2020,

MINISTERIO DE FACENDA

Convocatoria.- Estrato do acordo Nº 13/302 da Xunta de Goberno do Excmo. Concello de Lugo, do 21/05/2021 polo que se aproban as bases polas que se regula a concesión de subvencións a familias con escasos recursos para a adquisión de libros de texto e material educativo no segundo ciclo de educación infantil para o curso escolar 2021-2022.

 

BOP Pontevedra 3 DE XUÑO (104)

MINISTERIO DEL INTERIOR SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PONTEVEDRA

Parques eólicos.- Anuncio da Área de Industria e Enerxía da Subdelegación do Goberno en Pontevedra polo que se somete a información pública a solicitude de Autorización Administrativa Previa e o Estudo de Impacto Ambiental do Parque Eólico Siroco, de 61’6 MW, situado no termo municipal de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), Parque Eólico Tramontana, de 72’8 MW, situado nos termos municipais de Forcarei e Silleda (Pontevedra), e a súa infraestrutura de evacuación, situada nos termos municipais de Cerdedo- Corobade, Forcarei (Pontevedra) e Beariz (Ourense).

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

Aprobación de bases.- Bases do II programa de apoio ao emprendemento no rural. Viveiros de empresas de Deputación de Pontevedra

Convocatoria.- Extracto da resolución presidencial NÚM. 2021002547 da Deputación de Pontevedra, de 10 de maio de 2021, pola que se aproban as bases reguladoras do II Programa de apoio ao emprendemento no rural-viveiros de empresas da Deputación de Pontevedra.

Código de procedemento: BDNS(Identif.):56732

Obxecto: regular a convocatoria do II Programa de apoio ao emprendemento no rural-Viveiros de empresas da Deputación de Pontevedra (acción 2.1 do obxectivo 2 do Plan de dinamización), un programa de asesoramento, formación e mentoría dirixido a persoas emprendedoras, profesionais ou empresas cuxos proxectos empresariais se encadren nalgunha das seguintes tipoloxías: produción extensiva e de proximidade, economía circular, mobilidade sostible, eficiencia enerxética, turismo de proximidade, biotecnoloxía, bioconstrución, ecodeseño, reciclaxe, reparación e xestión de residuos, alimentación saudable, saúde e benestar, envellecemento activo, mellora do contorno e patrimonio cultural e territorial.

Prazo de presentación:24 de xuño

Beneficiarios: Poderán optar a este programa formativo as persoas físicas ou xurídicas que se encadren nun dos seguintes puntos:

a) Seren promotoras e promotores de novas iniciativas empresariais (profesionais ou empresas) de nova creación ou en fase de lanzamento, sucesión e recuperación de empresas en situación de peche por xubilación

b) Seren profesionais e empresas que, estando en funcionamento, queiran poñer en marcha novas liñas de negocio ou precisen consolidar ou redeseñar os seus proxectos empresariais.

 

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias