NORMATIVA DO DIA 15 DE XUÑO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 15 DE XUÑO (142)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Expropiaciones.- Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del “Proyecto de Construcción para la supresión de los Pasos a Nivel de Red Convencional (RC). Trayectos: Ourense – Monforte – Lugo. Lote 5. Término Municipal de Sarria (Lugo). Paso a Nivel P.K. 390/344”.

Expropiaciones.- Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del “Proyecto de Construcción para la supresión de los Pasos a Nivel de Red Convencional (RC). Trayectos: Ourense-Monforte-Lugo. Lote 4, Término Municipal de Sarria (Lugo). Paso a Nivel P.K. 386/975”.

Expropiaciones.- Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del “Proyecto de Construcción de supresión de Pasos a Nivel de Red Convencional (RC). Trayectos: Ourense-Monforte-Lugo. Lote 4, Término Municipal de Sarria (Lugo). Paso a Nivel P.K. 387/316”.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Parques eólicos.- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia por el que se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental y la solicitud de Autorización Administrativa Previa del Parque Eólico Tesouro de 60 MW y su infraestructura de evacuación en la provincia de A Coruña

Parques eólicos.- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia por el que se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental y la solicitud de Autorización Administrativa Previa del Parque Eólico Caaveiro de 78 MW y su infraestructura de evacuación en la provincia de A Coruña.

 

DOGA 15 DE XUÑO (112)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Convocatoria.- Resolución do 2 de xuño de 2021 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa estatal de axudas para a realización de actuacións de eficiencia enerxética en explotacións agropecuarias (código de procedemento IN418D). (Extracto)

Código de procedemento: IN418D

Obxecto: concesión de axudas correspondentes ao Programa estatal de axudas para a realización de actuacións de eficiencia enerxética en explotacións agropecuarias, de acordo coas bases reguladoras previstas no Real decreto 149/2021, do 9 de marzo, polo que se regula o Programa de axudas para a realización de actuacións de eficiencia enerxética en explotacións agropecuarias, publicado no BOE núm. 59, do 10 de marzo de 2021

Prazo de presentación: comezará ás 9.00 horas do 22 de xuño de 2021 e rematará o 31 de decembro de 2021

Beneficiarios: a) Persoas físicas ou xurídicas de natureza privada ou pública titulares dunha explotación agropecuaria. b) Comunidades de regadores e outras organizacións cuxo fin consista na xestión común de auga para a rega agrícola ou a xestión común doutros combustibles e fontes de enerxía para fin agropecuario. c) Titulares de explotacións agrícolas de regadío que utilicen redes de rega para cuxo funcionamento sexa necesario actualmente o consumo de enerxía eléctrica. d) Calquera organización ou asociación de produtores agrícolas recoñecida pola autoridade competente. e) As comunidades de enerxías renovables e as comunidades cidadás de enerxía, segundo a definición da Directiva 2018/2001 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de decembro de 2018. f) As empresas de servizos enerxéticos (ESE) ou provedores de servizos enerxéticos definidas no Real decreto 56/2016

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Acordo do 2 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto de execución LAT de evacuación do parque eólico Airas.

Instalacións.- Resolución do 27 de abril de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Covelo (expediente IN407A 2021/39-4).

Instalacións.- Resolución do 18 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Ponteareas (expediente IN407A 2021/92-4).

Instalacións.- Resolución do 18 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Salvaterra de Miño (expediente IN407A 2021/90-4).

Instalacións.- Resolución do 21 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Salvaterra de Miño (expediente IN407A 2021/99-4).

Instalacións.- Resolución do 21 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Pontevedra (expediente IN407A 2021/60-4).

Instalacións.– Resolución do 21 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Nigrán (expediente IN407A 2021/57-4).

Instalacións.– Resolución do 21 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Tui (expediente IN407A 2021/53-4).

Expropiacións.– Resolución do 21 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Soutomaior (expediente IN407A 2021/24-4).

Instalacións.- Resolución do 21 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Ponteareas (expediente IN407A 2021/15-4).

Instalacións.- Resolución do 25 de maio de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Culleredo (expediente-e IN407A 2020/202-1).

Instalacións.- Resolución do 4 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción a instalacións eléctricas no concello da Gudiña (expediente IN407A 2021/51-3).

 

BOP Lugo 15 DE XUÑO (134)

CONCELLO DE LUGO

Convocatoria.– Apertura de convocatoria pública, autorización do gasto e aprobación das bases xerais reguladoras de concesión de subvencións a organizacións non gobernamentais de desenvolvemento (ongd) para a realización de proxectos de sensibilización social no Concello de Lugo (Exercicio económico 2021). (Extracto)

Convocatoria.- Aprobación das bases xerais reguladoras para a concesión de subvencións á asociacións e persoas xurídico privadas sen ánimo de lucro que desenvolven a súa actividade no eido do benestar social. (exercicio económico 2021). (Extracto)

 

BOP Ourense 15 DE XUÑO (134)

SUBDELEGACIÓN DO GOBERNO DE PONTEVEDRA

Parques eólicos.– Información pública de la solicitud de autorización administrativa previa y estudio de impacto ambiental del Parque Eólico Siroco en el término municipal de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), Parque Eólico Tramontana en los términos municipales de Forcarei y Silleda (Pontevedra) y su infraestructura de evacuación, situada en los términos municipales de Cerdedo-Cotobade, Forcarei (Pontevedra) y Beariz (Ourense) [1630/2021] (Páx.2)

VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA, E INNOVACIÓN

Instalacións.– Resolución de la Jefatura Territorial de Ourense, por la que se conceden las autorizaciones administrativas previa y de construcción y se declara, en concreto, de utilidad pública, a los efectos de la ocupación urgente, la instalación eléctrica denominada “Reglamentación LMTA CAS801-apoyos n.º 93-1 y 93-2-CT”, en el ayuntamiento de Cenlle [1589/2021]. (Páx.6)

 

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias