NORMATIVA DO DIA 17 DE XUÑO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 17 DE XUÑO (144)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección General del Catastro.- Resolución de 8 de junio de 2021, de la Dirección General del Catastro, por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Betanzos.

Dirección General del Catastro.- Resolución de 8 de junio de 2021, de la Dirección General del Catastro, por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Culleredo.

Dirección General del Catastro.- Resolución de 8 de junio de 2021, de la Dirección General del Catastro, por la que se publica la extinción de los Convenios de colaboración con el Ayuntamiento de Narón.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Convocatoria – Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores.- Extracto de la Resolución de 8 de junio de 2021 de la Dirección General del Instituto de la Juventud por la que se convoca las ayudas del Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores

Código de procedimiento: BDNS(Identif.):569745

Objeto: El Certamen tiene como finalidad apoyar proyectos innovadores, por lo que sólo se consideran aquellos que aporten ese carácter.

Plazo de presentación: 15 de julio

Beneficiarios: Jóvenes de nacionalidad española y aquéllos con residencia legal en España, personas físicas o jurídicas.

 

DOGA 17 DE XUÑO (114)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Convocatoria Bono Concilia.- Orde do 4 de xuño de 2021 pola que se regulan as axudas económicas para a atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos a través do programa Bono concilia, e se convocan para o curso 2021/22 (código de procedemento BS403A).(Extracto)

Código de prcedemento: BS403A

Obxecto: Establecer as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas económicas, en réxime de concorrencia competitiva, para a atención educativa de nenas e nenos de 0 a 3 anos, nas modalidades establecidas no artigo 4.2, en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos a través do programa Bono concilia para o curso 2021/22 (

Prazo de presentación: 19 de xullo

Beneficiarios: as familias Residentes na Comunidade Autónoma de Galicia que se encontren nos supostos seguintes: a) Ter un fillo ou filla nacido ou nacida con posterioridade ao 31 de decembro de 2018 e que non cumpra os requisitos para acceder ao programa de gratuidade da atención educativa para segundos fillos ou fillas e sucesivos/as. (Ver Orde)

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Amplición orzamentaria.- Resolución do 10 de xuño de 2021 pola que se amplían e redistribúen os créditos orzamentarios por epígrafes recollidos na Resolución do 28 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de equipamentos de aproveitamento de enerxías renovables e de aforro e eficiencia enerxética nas empresas de produción agrícola primaria para o ano 2021 (código de procedemento IN421L).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 25 de maio de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se somete a información pública a declaración de utilidade pública dunha instalación eléctrica no concello de Quiroga (expediente 2020/15 AT).

Instalacións.- Resolución do 26 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Guntín (expediente IN407A 2021-19 AT).

Instalacións.- Resolución do 26 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Guntín (expediente IN407A 2021-16 AT).

Instalacións.- Resolución do 27 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Vilaboa (expediente IN407A 2021/95-4).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas.- Anuncio do 31 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte do Castro, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Lamas de Outeiro e Sabucedo, do concello de Cartelle.

 

BOP Pontevedra 17 DE XUÑO (114)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 18 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada Reforma LMTA LOZ803A en Salcedo, no concello de Pontevedra, do que resulta como beneficiaria a empresa UFD Distribución Electricidad, S.A., (expediente IN407A 2020/12-4)

Instalacións.– Resolución do 24 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada LMTS CT Camiño da Quinta, no concello de Mos, do que resulta como beneficiaria a empresa UFD Distribución Electricidad, S.A., (expediente IN407A 2019/109-4)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias