NORMATIVA DO DIA 24 DE XUÑO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 24 DE XUÑO (150)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA

Impuestos.- Orden HAC/646/2021, de 22 de junio, por la que se modifican la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de Comunicación de datos, correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido, la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido, Autoliquidación, la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y la Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y se modifica otra normativa tributaria.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.- Resolución de 16 de junio de 2021, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A., por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Galicia, para la realización de trabajos de control por monitorización en las campañas 2021 y 2022.

 

DOGA 24 DE XUÑO (119)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Decreto 92/2021, do 10 de xuño, polo que se declara en concreto a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción denominado Fomento da mobilidade sustentable, senda na PO-308, treito Fontenla-Combarro, puntos quilométricos 3+500-5+150, de clave PO/16/257.06, no concello de Poio.

Expropiacións.– Decreto 93/2021, do 10 de xuño, polo que se declara en concreto a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción denominado Mellora da seguridade viaria (MSV) no contorno do tramo de concentración de accidentes (TCA) na estrada PO-308, puntos quilométricos 3+500-5+100, Fontenla, de clave PO/19/053.06, no concello de Poio.

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Programa Bono enerxía peme. Ampliación de prazos.- Resolución do 16 de xuño de 2021 pola que se acorda a ampliación dos prazos de solicitude e de execución e xustificación dos investimentos establecidos na Resolución do 18 de marzo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria do procedemento de concesión de subvencións para proxectos de mellora enerxética, dirixido a autónomos e pemes con actividade de comercio, hostalaría ou artístico-recreativas (programa Bono enerxía peme), anualidade 2021 (código de procedemento IN417Z).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.– Resolución do 24 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción a instalacións eléctricas no concello de Melón (expediente IN407A 2021/59-3).

Instalacións.– Resolución do 27 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción a varias instalacións eléctricas no concello de Melón (expediente IN407A 2021/64-3).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

MVMC.- Anuncio do 4 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do Monte Veciñal en Man Común (MVMC) Arufe de Aldoar, no concello da Pastoriza (expediente 1DES_2020).

 

BOP Ourense 24 DE XUÑO (142)

CONCELLO DO CARBALLIÑO

Convocatoria.- Extracto de las bases reguladoras de las ayudas de emergencia – Covid 19 dirigidas al mantenimiento del tejido económico local [1815/2021] (Páx.65)

Código de procedemento: BDNS (Identif.): 569181

Obxecto: As bases teñen por obxecto regular a convocatoria para a concesión de axudas destinadas a traballadores/as autónomos, microempresas e pequenas empresas cuxo domicilio fiscal, social ou a súa actividade se desenvolva no termo municipal do Carballiño

Prazo de presentación:22 de xullo

Beneficiarios: Persoas físicas ou xurídicas, así como as comunidades de bens, sociedades civís ou outras entidades económicas sen personalidade xurídica legalmente constituídas que leven a cabo as actividades empresariais que motivan a concesión das subvencións e que cumpran requisitos

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias