NORMATIVA DO DIA 25 DE XUÑO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 25 DE XUÑO (151)

I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas urgentes.- Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Sanidad vegetal.– Real Decreto 387/2021, de 1 de junio, por el que se regula el régimen de certificación fitosanitaria oficial para la exportación de vegetales y productos vegetales y se modifica el Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países terceros.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE CONSUMO

Constitución de la Junta Arbitral de Consumo.- Resolución de 21 de junio de 2021, de la Dirección General de Consumo, por la que se publica el Convenio con el Instituto Gallego del Consumo y de la Competencia, para la constitución de la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Autónoma de Galicia.

 

DOGA 25 DE XUÑO (120)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

Fundación Terreo.– Corrección de erros. Orde do 8 de xuño de 2021 pola que se clasifica de interese para o desenvolvemento rural de Galicia a Fundación Terreo.

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

 

Obradoiros duais de emprego.Corrección de erros. Resolución do 9 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 27 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (Diario Oficial de Galicia número 14, do 22 de xaneiro de 2020).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 1 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Vilaboa (expediente IN407A 2021/036-4).

Instalacións.– Resolución do 4 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada Reforma LMTA-LMTS ROS803 en Solvado-Barrantes, no concello de Tomiño, do cal é beneficiaria a empresa UFD Distribución Electricidad, S.A. (expediente IN407A 2019/32-4).

Parques eólicos.- Resolución do 4 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se dá publicidade da declaración de impacto ambiental formulada pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático relativa ao proxecto do parque eólico Outes, nos concellos de Negreira e Outes (A Coruña), promovido por Norvento, S.L. (IN661A 2010/13).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común.- Anuncio do 4 de xuño de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se publica a resolución de clasificación do monte Anxeriz (ampliación), no concello de Friol (expediente 1/2019).

 

BOP A Coruña 25 DE XUÑO (118)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 18 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Bergondo (expediente-e.: IN407A 2021/20-1)

 

BOP Lugo 25 DE XUÑO (143)

CONCELLO DE LUGO

Convocatoria.- Bases concesión de subvencións ás asociacións culturais e persoas xurídico privadas sen animo de lucro (Extracto).

CONCELLO DE TRABADA

Convocatoria Extracto.- Convocatoria específica para la concesión de subvenciones o ayudas para el sector de la restauración en el Ayuntamiento de Trabada

 

BOP Pontevedra 25 DE XUÑO (120)

MINISTERIO DEL INTERIOR

Parques eólicos.- Anuncio da Área de Industria e Enerxía da Subdelegación do Goberno en Pontevedra polo que se somete a información pública o Estudo de Impacto Ambiental e a solicitude de Autorización Administrativa Previa do Parque Eólico Rula, de 55 MW, situado no termo municipal de CerdedoCotobade (Pontevedra), e a súa infraestrutura de evacuación, situada nos termos municipais de Cerdedo-Cotobade e Ponte Caldelas (Pontevedra).

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias