NORMATIVA DO DIA 26 DE XUÑO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 26 DE XUÑO (152)

I. DISPOSICIONES GENERALES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Agricultura.- Ley 11/2021, de 14 de mayo, de recuperación de la tierra agraria de Galicia.

DOG 25 DE XUÑO (120 bis)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE SANIDADE

COVID-19.- Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

 

BOP Lugo 26 DE XUÑO (144)

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUTURAS FERROVIARIAS (ADIF)

Información pública.- Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el “Proyecto de tratamiento de elementos de la infraestructura (puentes, túneles y explanaciones) entre los PP.KK. 009+059 y 019+798 del tramo Monforte – Ourense de la línea 810”. (Sober e Pantón)

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias