NORMATIVA DO DIA 28 DE XUÑO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 29 DE XUÑO

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C251)

TRIBUNAL DE CUENTAS

Leche.- Informe Especial n.o 11/2021 Ayuda extraordinaria a los productores de leche de la UE en el período 2014–2016 Se puede mejorar la eficiencia en el futuro 2021/C 251/05. (Ver informe)

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C253)

COMISIÓN EUROPEA

Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas.- Suplemento 2021/7.

Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas.- Suplemento 2021/7.

 

DOG 28 DE XUÑO (121)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Ampliación de orzamento.- Orde do 22 de xuño de 2021 pola que se amplía a dotación orzamentaria da Orde do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (códigos de procedemento MR404A, MR405A e MR405B).

Concesións.- Resolución do 14 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás entidades recoñecidas como agrupacións de defensa sanitaria gandeira (ADSG) de Galicia e se convocan para os anos 2021-2022

VI. ANUNCIOS

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Información pública.- Anuncio do 11 de xuño 2021 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de trazado de adaptación dos camiños de servizo previstos no proxecto Reformulación do treito PO- 350-Goián, vía de alta capacidade (VAC) Tui-A Guarda. Mellora da seguridade viaria (MSV) da estrada PO-552, puntos quilométricos 57+760 a 59+860, de clave PO/17/161.01.1 ás necesidades de mobilidade municipal, de clave PO/20/086.10, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados. (Concello de Tomiño)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias