NORMATIVA DO DIA 7 DE XULLO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 7 DE JULIO

LEGISLACIÓN (L239)

DECISIONES

Política Agrícola Común.- Decisión (UE) 2021/1112 de la Comisión de 25 de junio de 2021 por la que se modifica la Decisión 2013/767/UE en lo que respecta a la prórroga del mandato de las organizaciones miembros de los grupos de diálogo civil en el ámbito de la política agrícola común.

 

BOE 7 DE JULIO (161)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Parques eólicos.- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia por el que se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental y la solicitud de Autorización Administrativa Previa del Parque Eólico Moeche de 53 MW y su infraestructura de evacuación en la provincia de A Coruña.

Parques eólicos.- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia por el que se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental y la solicitud de Autorización Administrativa Previa del Parque Eólico Santuario de 180 MW y su infraestructura de evacuación en las provincias de A Coruña y Lugo.

Parques eólicos.- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia por el que se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental y la solicitud de Autorización Administrativa Previa del Parque Eólico Barqueiro de 150 MW y su infraestructura de evacuación en la provincia de A Coruña.

Parques eólicos.- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia por el que se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental y la solicitud de Autorización Administrativa Previa del Parque Eólico Badulaque de 90 MW y su infraestructura de evacuación en la provincia de A Coruña.

 

DOGA 7 DE XULLO (128)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Calendario laboral.- Decreto 97/2021, do 10 de xuño, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2022.

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Convocatoria proxectos de enerxía fotovoltaica.- Resolución do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica para o ano 2021-2022, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN421S).(Extracto)

Código de procedemento: IN421S

Obxecto: Apoiar proxectos con fins de aforro enerxético e fomento do uso racional das enerxías renovables. Os proxectos limitaranse a instalacións para a xeración de electricidade mediante paneis solares fotovoltaicos.

Prazo de presentación: O prazo de presentación das solicitudes de axuda comezará o 16 de xullo, as 9.00 horas, e finalizará o 1 de decembro de 2021.

Beneficiarios: a) As entidades locais de Galicia e entidades dela dependentes. b) As entidades sen ánimo de lucro. c) Empresas legalmente constituídas e autónomos; incluídas as empresas de servizos enerxéticos que xestionen total ou parcialmente instalacións consumidoras de enerxía e que o obxecto destes contratos de servizos sexa a consecución de aforro económico derivado dun menor consumo de enerxía.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Acordo do 15 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Carballo (expediente IN407A 2020/205-1).

Instalacións.- Resolución do 10 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Mos (expediente IN407A 2021/64-4).

Instalacións.- Resolución do 15 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Lalín (expediente IN407A 2021/56-4).

Instalacións.- Resolución do 15 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Boiro (expediente-e IN407A 2021/13-1).

Instalacións.- Resolución do 15 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Boiro (expediente-e IN407A 2019/196-1).

 

BOP A Coruña 7 DE XULLO (126)

CONCELLO DE ARANGA

Convocatoria.- Convocatoria de subvenciones para familias e instituciones sin fin de lucro 2021

Código de procedemento: BDNS (Identif.): 573140

Obxecto: inversiones culturales, deportivas o de carácter general que afecten al patrimonio y/ o vecinos del Ayuntamiento.

Prazo de presentación:04 de agosto

Beneficiarios: entidades o asociaciones legalmente constituidas, inscritas en el Registro Municipal de asociaciones que cumplan los requisitos de la base tercera.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias