NORMATIVA DO DIA 19 DE XULLO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 19 DE JULIO

LEGISLACIÓN (L257)

DECISIONES

Gripe aviar.- Decisión de ejecución (UE) 2021/1186 de la Comisión de 16 de julio de 2021 por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641, sobre medidas de emergencia en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros [notificada con el número C(2021) 5429]

BOE 19 DE XULLO (171)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Expropiaciones.- Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a información pública, a efectos de expropiaciones, el “Proyecto de Construcción para la supresión de los Pasos a Nivel de Red Convencional (RC). Trayectos: Orense-Monforte-Lugo, (9 Lotes). Lote 6, T.M de Sarria (Lugo)”. Paso a Nivel PK 393/072.

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Convocatoria. Violencia de Género.- Extracto de la Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convoca el Premio a las Buenas Prácticas en relación con iniciativas del ámbito público y privado dirigidas a una mayor protección en internet de la privacidad de las mujeres supervivientes a la violencia por razón de género

Código de procedimiento: BDNS(Identif.):575159

Objeto: premiar el desarrollo de una actividad, producto o servicio que, procedente del ámbito público o privado, tenga como características la originalidad, creatividad, innovación y el impacto social en relación con la protección de datos y la garantía de los derechos y libertades de las personas.

Plazo de presentación: El plazo de presentación de los trabajos concluirá el 21 de noviembre de 2021.

Beneficiarias: Podrán tomar parte en el concurso cualquier persona física, entidad pública o privada de la Unión Europea.

 

DOGA 19 DE XULLO (136)

II. AUTORIDADES E PERSOAL

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

IXP Pemento do Couto.- Orde do 8 de xullo de 2021 pola que se designa a Marta Vázquez Dopico como presidenta do Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida Pemento do Couto.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

AUGAS DE GALICIA

Convocatoria.- Resolución do 5 de xullo de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para a mellora do estado das instalacións de captación, potabilización e almacenamento de comunidades de usuarios de abastecemento para consumo humano na Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento AU232A). (Extracto)

Código de procedemento: AU232A

Obxecto: 1. O obxecto desta resolución é establecer as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para mellorar o estado das instalación de captación, potabilización e almacenamento nas comunidades de usuarios de augas de consumo na Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento AU232A). 2. A finalidade das axudas é cofinanciar a mellora na prestación do servizo de abastecemento de auga para consumo humano por parte de comunidades de usuarios legalmente establecidas e, con ela, o nivel de garantía deses sistemas en canto á calidade da auga.

Prazo de presentación: 19 de Agosto

Beneficiarios: As comunidades de usuarios coa finalidade de abastecemento de auga para consumo humano legalmente constituídas na Comunidade Autónoma de Galicia

AXENCIA GALEGA DA CALIDADE ALIMENTARIA

Convocatoria.- Resolución do 5 de xullo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do procedemento de adxudicación de prazas de residencia e comedor nos centros de formación e experimentación agraria e se convocan para o curso académico 2021/22 (código de procedemento MR207A).

código de procedemento: MR207A

Obxecto:Establecer as bases reguladoras do procedemento de adxudicación de prazas de residencia e comedor nos centros de formación e experimentación agraria (CFEA) da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal) e convocalas para o curso académico 2021/22 nos CFEA de Lourizán (Pontevedra), Sergude (Boqueixón), Pedro Murias (Ribadeo) e Becerreá

Prazo de presentación: O prazo de presentación das solicitudes será do 20 de xullo ao 30 de xullo de 2021

Beneficiarios: Para poder acceder ás prazas de residencia reguladas nesta resolución, as persoas interesadas deberán reunir os seguintes requisitos: a) Ser cidadás de calquera país da Unión Europea ou estranxeiros/as que acrediten a residencia ou estean dentro dun programa de cooperación internacional. b) Ter feitos ou facer durante o ano 2021 os 18 anos de idade, no caso das prazas en pensión completa do CFEA de Lourizán, ou ter feitos os 16 anos de idade no ano da convocatoria no caso das prazas en pensión completa que se ofertan no CFEA de Sergude.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Acordo do 23 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción dunha subestación no concello do Incio (expediente 2020/08 AT).

Instalacións.- Acordo do 28 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica no concello de Carballo (expediente IN407A 2020/181-1).

Instalacións.- Resolución do 24 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Pontevedra (expediente IN407A 2021/74-4).

Instalacións.– Resolución do 24 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Marín (expediente IN407A 2021/73-4).

Instalacións.- Resolución do 24 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello da Cañiza (expediente IN407A 2021/69-4).

Instalacións.– Resolución do 24 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Moraña (expediente IN407A 2021/68-4).

Instalacións.– Resolución do 24 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Vigo (expediente IN407A 2021/61-4).

Instalacións.- Resolución do 24 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Quintela de Leirado (expediente IN407A 2021/75-3).

Instalacións.- Resolución do 24 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción de instalacións eléctricas no concello de Padrenda (expediente IN407A 2021/70-3).

 

BOP A Coruña 19 DE XULLO (134)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 12 de xullo do 2021 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello da Laracha (expediente-e.: IN407A 2020/216-1).

CONCELLO DE ARTEIXO

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas.- Extracto de la convocatoria para el año 2021, del Programa de subvenciones para Asociaciones de Empresarios y Comerciantes del Ayuntamiento de Arteixo.

Código de procedemento: BDNS (Identif.): 574979

Obxecto: El objeto de estas bases es la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas económicas a las asociaciones de empresarios y comerciantes del ayuntamiento de Arteixo para impulsar acciones de dinamización, programas de formación y actividades de promoción económica local

Prazo de presentación:16 de agosto.

Beneficiarios: Podrán beneficiarse de las ayudas las asociaciones de empresarios y comerciantes, jurídicamente constituídas, que cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras.

 

BOP Ourense 19 DE XULLO (163)

SUBDELEGACIÓN DO GOBERNO DE PONTEVEDRA

Parques eólicos. Estudio de impacto ambiental.– Información pública la solicitud de autorización administrativa previa y del estudio de impacto ambiental del parque eólico Galerna, situado en los términos municipales de Lalín y Dozón (Pontevedra) y O Irixo (Ourense); parque eólico Brisa, situado en los términos municipales de Lalín, Dozón y Rodeiro (Pontevedra); parque eólico Céfiro, de 56 MW, situado en el término municipal de Lalín (Pontevedra), y su infraestructura de evacuación, situada en los términos municipales de Lalín, Dozón, Vila de Cruces y Silleda (Pontevedra). [2030/2021]. (Páx. 2)

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias