NORMATIVA DO DIA 28 DE XULLO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 28 DE JULIO (179)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Avicultura.- Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Peajes.- Real Decreto 681/2021, de 27 de julio, por el que se modifican ciertos términos de la concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la Autopista del Atlántico AP-9.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Contrato-tipo de compraventa de uva.- Orden APA/804/2021, de 16 de julio, por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa de uva con destino a su transformación en vino que regirá durante tres campañas vitivinícolas.

Contrato-tipo de compraventa de vino.- Orden APA/805/2021, de 16 de julio, por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa de vino que regirá durante tres campañas vitivinícolas.

 

DOGA 28 DE XULLO (143)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Igualdade, mulleres e homes no ámbito universitario e da investigación.- Lei 13/2021, do 20 de xullo, pola que se modifica o Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, para garantir a igualdade real entre mulleres e homes no ámbito universitario e da investigación

Prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.– Lei 14/2021, do 20 de xullo, pola que se modifica a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 28 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Ribadeo (expediente IN407A 2021/35 AT).

Instalacións.- Resolución do 7 de xullo de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se concede a autorización administrativa para o peche de instalacións eléctricas no concello de Celanova, e se aproba o proxecto de desmantelamento presentado (expediente IN407A 2021/57-3).

Instalacións.- Resolución do 7 de xullo de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción de instalacións eléctricas no concello do Pereiro de Aguiar (expediente IN407A 2021/44-3).

Expropiacións.- Resolución do 7 de xullo de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción e se declaran, en concreto, de utilidade pública, para os efectos da urxente ocupación, as instalacións eléctricas no concello do Carballiño (expediente IN407A 2021/24-3).

Expropiacións.- Anuncio do 13 de xullo de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se convocan os interesados ao acto de levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica de regulamentación LMT ALB 803 apoio D38-8, no concello do Carballiño, na provincia de Ourense.

Expropiacións.- Anuncio do 13 de xullo de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se convocan os interesados ao acto de levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica de regulamentación LMTA ALB 803 apoio D38-23, no concello do Carballiño, na provincia de Ourense.

Expropiacións.- Anuncio do 15 de xullo de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, de convocatoria para o levantamento das actas previas á ocupación correspondentes aos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación IN407A 2020/205-1, no concello de Carballo.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común.- Anuncio do 9 de xullo de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 25 de xuño de 2021 relativa ao acto de conciliación formulada polos representantes dos montes veciñais en man común Aceveda ou Coto Castiñeira, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Castiñeira, e Veiga de Conselo, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Castiñeira, Conso, Chaguazoso, Mormentelos, San Cristovo e Vilariño de Conso, no concello de Vilariño de Conso.

 

BOP A Coruña 28 DE XULLO (141)

CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas.- Bases reguladoras y convocatoria de ayudas para actividades de promoción y dinamización comercial, anualidad 2021

Código de procedemento: BDNS(Identif.):576569

Obxecto: Regular a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para realizar actividades de promoción e dinamización comercial no municipio de Santiago de Compostela, correspondentes á anualidade 2021

Prazo de presentación:30 de agosto

Beneficiario: As asociacións de comerciantes ou entidades representativas de pequenas e medianas empresas comerciais legalmente constituídas, de carácter local, sen fin de lucro e que reúnan unha serie de requesitos.

 

BOP Pontevedra 28 DE XULLO (143)

CONCELLO DE MOS

Convocatoria Subvencións e axudas.- Extracto acordo polo que se convocan bases reguladoras do programa municipal de axudas destinadas ao sector da hostalería para compensar as afeccións económicas provocadas pola COVID-19.

Código de procedemento: BDNS(Identif.):576714

Obxecto: concesión de ayudas para los establecimientos de restauración, restaurantes, salones de banquetes, cafeterías, bares, con domicilio fiscal en Mos, y cuya actividad se ha visto afectada por la COVID-19

Prazo de presentación:12 de agosto

Beneficiarios: Personas físicas y asimilados, así como las entidades sin personalidad jurídica y las personas jurídicas, que ejerzan su actividad y tengan su centro de trabajo en el termino municipal de Mos, en situación de alta en alguno de los siguientes grupos de epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)(ver publicación)

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias