NORMATIVA DO DIA 30 DE XULLO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 30 DE JULIO

LEGISLACIÓN (L272)

REGLAMENTOS

Precios sector carne de aves.- Reglamento de ejecución (UE) 2021/1246 de la Comisión de 28 de julio de 2021 por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios representativos en los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina.

 

BOE 30 DE JULIO (181)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.– Corrección de errores de la Orden APA/408/2021, de 14 de abril, por la que se definen las explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, el periodo de suscripción y el valor unitario de los animales en relación con el seguro de explotación de ganado aviar de carne, comprendido en el correspondiente Plan de Seguros Agrarios Combinados.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Bases reguladoras convocatoria Fundación Biodiversidad, F.S.P.- Orden TED/818/2021, de 12 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., en régimen de concurrencia competitiva, para la financiación de la investigación y actividades que contribuyan a la transición ecológica, a la conservación del patrimonio natural y a hacer frente al cambio climático.

 

DOGA 30 DE XULLO (145)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Ampliación orzamentaria para mulleres en situación de especial vulnerabilidade.- Resolución do 22 de xullo de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 23 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento SI427A).

Ampliación orzamentaria prevención da violencia de xénero.- Resolución do 23 de xullo de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 8 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a financiar actividades de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero, financiada en desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, para as asociacións de nais e pais do alumnado de centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento SI449B) (Diario Oficial de Galicia número 28, do 11 de febreiro).

Ampliación y redistribución orzamentaria promoción da igualdade.- Resolución do 23 de xullo de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se amplía e redistribúe a dotación orzamentaria da Resolución do 2 de marzo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (códigos de procedemento SI435B, SI435A, SI427B e SI435C).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Adegas. Recoñecemento do dereito a préstamos de campaña.- Orde do 16 de xullo de 2021 pola que se regula o procedemento para o recoñecemento a adegas do dereito a préstamos de campaña no ano 2021 garantidos polo instrumento financeiro de xestión centralizada Feader 2014‑2020, no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014‑2020, cofinanciado polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) (código de procedemento MR364A) (Extracto)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 7 de xullo de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción a instalacións eléctricas no concello de Verea (expediente IN407A 2021/79-3).

 

BOP A Coruña 30 DE XULLO (143)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 27 de xullo do 2021 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Carballo (expediente-e.: IN407A 2021/87-1).

 

BOP Lugo 30 DE XULLO (173)

XEFATURA TERRITORIAL DA VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA,EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 11 de marzo de 2021 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Burela. (Expediente IN407A 2020-74AT)

Instalacións.– Resolución do 20 de abril de 2021 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Cervo. (Expediente IN407A 2020-71AT)

Instalacións.- Resolución do 28 de maio de 2021 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Ribadeo. (Expediente IN407A 2021-35AT)

BOP Pontevedra 30 DE XULLO (145)

MINISTERIO DEL INTERIOR SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PONTEVEDRA

Parques eólicos.– Información pública do estudo de impacto ambiental e a solicitude de autorización administrativa previa dos parques eólicos Galerna, Brisa e Céfiro, termos municipais de Lalín, Dozón, Rodeiro, Vila de Cruces, Silleda (Pontevedra) e o Irixo (Ourense).

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Expropiacións.- Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 012ADIF2120 motivado por las obras del “Proyecto de Construcción de Pantallas Acústicas Eje Atlántico. Tramo: Vigo-Padrón”, en los términos municipales de Dodro (A Coruña) Barro, Caldas de Reyes, Pontevedra, Redondela, Vilaboa y Villagarcía de Arosa (Pontevedra).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias