NORMATIVA DO DÍA 2 DE AGOSTO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 2 DE AGOSTO

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C309)

COMISIÓN EUROPEA

DOP Queixo Cebreiro.- Publicación del documento único modificado a raíz de la aprobación de una modificación menor con arreglo al artículo 53, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (UE) n.o 1151/2012.

 

BOE 2 DE AGOSTO (183)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Contratación.- Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Objeto: Contrato de servicios para la elaboracion del IV ciclo nacional de cine y mujeres rurales, que se celebrará en 2021, con formato online y presencial en el marco la celebración del día internacional de las mujeres rurales. Expediente: 2021/0000029.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Becas.- Extracto de la Resolución de 28 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2021-2022, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios.

Becas.- Extracto de la Resolución de 28 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2021-2022.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Convocatoria.- Extracto de la Resolución de 15 de julio de 2021, de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a las actividades de promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas y para sufragar los gastos de funcionamiento, para el año 2021.

 

DOG 2 DE AGOSTO (146)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO

Xunta de Galicia.- Decreto 112/2021, do 22 de xullo, polo que se aproba o uso dos elementos básicos da identidade corporativa da Xunta de Galicia.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Encargo.- Resolución do 21 de xullo de 2021 pola que se dá publicidade do encargo ao medio propio empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsatec) do servizo técnico cualificado para o asesoramento técnico en materia de infraestrutura de datos espaciais, mantemento da aplicación Siotuga e apoio no mantemento de visores cartográficos.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Forestal.- Anuncio do 14 de xullo de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se someten a información pública os procedementos de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas de varios montes situados na provincia de Lugo.

 

BOP Lugo 2 DE AGOSTO (175)

VIVEIRO

Convocatoria.- Bases reguladoras y convocatoria de ayudas para el impulso de la actividad económica en el término municipal de Viveiro, para paliar los efectos del covid-19. Ejercicio 2021.

ADIF

Información pública.- Anuncio do ADIF polo que se somete a información pública a efectos de declarar a necesidade de ocupación o “Proyecto constructivo de supresión del Paso a Nivel P.K. 393/993 de la línea Palencia – A Coruña. Término Municipal de Sarria (Lugo)”.

 

BOP Pontevedra 2 DE AGOSTO (146)

VILAGARCÍA DE AROUSA

Convocatoria.- Bases reguladoras da convocatoria de subvencións a empresas para a contratación de traballadores/as desempregados/as por conta allea-concello de Vilagarcía 2021.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias