NORMATIVA DO DÍA 4 DE AGOSTO DE 2021

Axudas para a promoción e consolidación do emprego autónomo

BOE 4 DE AGOSTO (185)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia.- Real Decreto 690/2021, de 3 de agosto, por el que se regula el Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia, F.C.P.J.

Subvenciones.- Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, por el que se regulan las subvenciones a otorgar a actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución del Programa de rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), incluido en el Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como su concesión directa a las comunidades autónomas.

Ayudas.- Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico (PROGRAMA DUS 5000), en el marco del Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

DOG 4 DE AGOSTO (148)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Orde do 20 de xullo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I, de axudas á promoción de emprego autónomo, cofinanciado polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e do Programa II, de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (códigos de procedemento TR341D e TR349F). (Extracto TR341D) (Extracto TR349F).

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Competencias.- Resolución do 26 de xullo de 2021 pola que se publica a modificación do Acordo do Consello de Dirección do 11 de xullo de 2013 sobre delegación de competencias nas persoas titulares da Presidencia e da Dirección Xeral.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Información pública.- Anuncio do 2 de xullo de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación da revisión da autorización ambiental integrada da fábrica de queixo que Queserías Entrepinares, S.A., posúe no concello de Vilalba (expediente 2020-IPPC-M-25).

Información pública.- Anuncio do 21 de xullo de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de instalacións de conexión á rede eléctrica Beariz 400 kV-eixe leste, nos concellos de Beariz, Boborás e O Irixo (Ourense) (expediente 2021/0051).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Información pública.- Anuncio do 20 de xullo de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se somete a información pública o proxecto de ordenación forestal das superficies xestionadas por Bosques do Atlántico, S.L. (código PO-00039448A) e o seu estudo de impacto ambiental ordinario, no concello de Guitiriz.

Información pública.- Anuncio do 20 de xullo de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se somete a información pública o proxecto de ordenación forestal do monte veciñal en man común de Bustelo de Fisteus (código PO-00020441V) e o seu estudo de impacto ambiental ordinario, no concello de Quiroga.

BOP Ourense 4 DE AGOSTO (177)

SUBDELEGACIÓN DO GOBERNO DE PONTEVEDRA

Eólicos.- Exposición pública da solicitude de autorización administrativa previa e o estudo de impacto ambiental do parque eólico Barjas de 121 MW e a súa infraestrutura de evacuación asociada, nos termos municipais de Barjas, Oencia, Trabaledo e Vega de Valcarce (León); Vilamartín de Valdeorras, Petín, Larouco, A Pobra de Trives e San Xoán de Río (Ourense); e Folgoso do Courel e Quiroga (Lugo). (Páx. 2)

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias