NORMATIVA DO DÍA 5 DE AGOSTO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 5 DE AGOSTO

LEGISLACIÓN (L282)

REGLAMENTOS

Anticipo do PAC.- Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1295 de la Comisión de 4 de agosto de 2021 por el que se establece, para el año 2021, una excepción a lo dispuesto en el artículo 75, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al nivel de los anticipos de los pagos directos y las medidas de desarrollo rural relacionadas con la superficie y los animales.

BOE 5 DE AGOSTO (186)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Seguridad Social.- Real Decreto 688/2021, de 3 de agosto, por el que se modifica el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA

Incendios.- Resolución 420/38310/2021, de 29 de julio, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Xunta de Galicia, para la prevención de incendios forestales en Galicia durante la campaña de 2021.

 

DOG 5 DE AGOSTO (149)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Resolución do 22 de xullo de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas ao fomento da contratación, por parte de entidades sen ánimo de lucro, de mulleres que sofren violencia de xénero, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento SI461B). (Extracto)

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Ampliación do prazo de execución e xustificación.- Resolución do 28 de xullo de 2021 pola que se modifica a Resolución do 28 de decembro de 2020 para a concesión directa, mediante resolución, das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2021-2022.

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Convocatoria.- Resolución do 26 de xullo de 2021 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa estatal de incentivos á mobilidade eléctrica (programa MOVES III) (códigos de procedemento IN421Q e IN421R). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

CONCELLO DE ABEGONDO

PXOM.- Anuncio da aprobación inicial do Plan xeral de ordenación municipal de Abegondo.

 

BOP A Coruña 5 DE AGOSTO (147)

ABEGONDO

PXOM.- Aprobación Inicial do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Abegondo.

CABANA DE BERGANTIÑOS

Madeira.- Aprobación definitiva da modificación da ordenanza municipal non fiscal para a protección e conservación dos camiños e vías públicas en relación coas operacións de saca de madeira do Concello de Cabana de Bergantiños.

Madeira.- Aprobación definitiva da Ordenanza reguladora das operacións forestais de corta e saca de madeira así como das plantacións e repoboacións forestais.

 

BOP Pontevedra 5 DE AGOSTO (149)

BARRO

Convocatoria.- Convocatoria de axudas a sectores afectados pola situación pandémica do concello de Barro.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias