NORMATIVA DO DÍA 12 DE AGOSTO DE 2021

Axudas ás organizacións profesionais agrarias e asociacións agrarias.

DOUE 11 DE AGOSTO

LEGISLACIÓN (L288)

REGLAMENTOS

Produtos ecolóxicos.- Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1325 de la Comisión de 10 de agosto de 2021 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/977 en lo que se refiere al período de aplicación de las medidas temporales en relación con los controles de la producción de productos ecológicos.

 

DOUE 12 DE AGOSTO

LEGISLACIÓN (L289)

REGLAMENTOS

FEADER.- Reglamento Delegado (UE) 2021/1336 de la Comisión de 2 de junio de 2021 por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) n.o 907/2014 en lo que respecta a la gestión financiera.

FEADER.- Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1337 de la Comisión de 18 de junio de 2021 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 908/2014 en lo que se refiere a la gestión financiera.

 

DOG 12 DE AGOSTO (154)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Modificación da convocatoria.- Orde do 28 de xullo de 2021 pola que se modifica parcialmente a Orde do 16 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para as accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma de Galicia para o período 2021-2023, e se realiza a súa primeira convocatoria para os exercicios 2021 e 2022 (código de procedemento TR301K).

Modificación da convocatoria.- Orde do 28 de xullo de 2021 pola que se modifica parcialmente a Orde do 9 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións no marco do Plan de formación para o emprego (persoas traballadoras ocupadas) e se procede á súa convocatoria para os exercicios 2021 e 2022 (código de procedemento TR302A).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 28 de xullo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás organizacións profesionais agrarias e asociacións agrarias para realizar actividades de interese agrario, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MR321A). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Forestal.- Anuncio do 28 de xullo de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Escuadra, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común Escuadra, do concello da Lama.

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Información pública.- Anuncio do 29 de xullo de 2021 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de construción de adaptación ao Plan de baixa IMD mellorada da PO-234, puntos quilométricos (p.q.) 2+580 (Laxoso)-4+150 (encrucillada do Portasouto), de clave PO/16/139.10.1, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto referenciado. (Ponte Caldelas)

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias