NORMATIVA DO DIA 18 DE AGOSTO DE 2021

Convocatoria Programa de apoio á recuperación de negocios en crise ou sen remuda xeracional. Convocatoria Bono consolida economía social.

DOUE 18 DE AGOSTO

LEGISLACIÓN (L295)

REGLAMENTOS

Alimentación animal.- Reglamento (UE) 2021/1372 de la Comisión de 17 de agosto de 2021 por el que se modifica el anexo IV del Reglamento (CE) n.o 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la prohibición de alimentar a animales de granja no rumiantes, distintos de los animales de peletería, con proteínas derivadas de animales.

 

BOE 18 DE AGOSTO (197)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Parques eólicos.- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia por el que se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental y la solicitud de Autorización Administrativa Previa del Parque Eólico Borrasca de 84 MW y su infraestructura de evacuación en la provincia de Lugo.

Parques eólicos.- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia por el que se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental y la solicitud de Autorización Administrativa Previa del Parque Eólico Huracán de 56 MW y su infraestructura de evacuación en la provincia de A Coruña.

Parques eólicos.- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia por el que se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental y la solicitud de Autorización Administrativa Previa del Parque Eólico Mistral de 100,8 MW y su infraestructura de evacuación en la provincia de Lugo y del Parque Eólico Nordés de 67,2 MW y su infraestructura de evacuación en las provincias de A Coruña y Lugo.

Parques eólicos.- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia por el que se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental y la solicitud de Autorización Administrativa Previa del Parque Eólico Boura de 72,8 MW y su infraestructura de evacuación, del Parque Eólico Ventisca de 89,6 MW y su infraestructuras de evacuación y del Parque Eólico Monzón de 50,4 MW y su infraestructura de evacuación, todos ellos ubicados en la provincia de Lugo.

 

DOG 18 DE AGOSTO (158)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Modificación da relación de postos de traballo.- Resolución do 3 de agosto de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 29 de xullo de 2021 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Emprego e Igualdade.

Modificación da relación de postos de traballo.- Resolución do 3 de agosto de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 29 de xullo de 2021 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Axencia Galega da Calidade Alimentaria.

Modificación da relación de postos de traballo.- Resolución do 3 de agosto de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 29 de xullo de 2021 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Política Social.

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Orde do 4 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de apoio á recuperación de negocios en crise ou sen remuda xeracional mediante fórmulas de economía social e se procede á súa convocatoria para os anos 2021 e 2022 (código de procedemento TR802R).(Extracto)

Código de procedemento: TR802R

Obxecto: apoio á recuperación de negocios en crise ou sen remuda xeracional, mediante formulas de economía social, destinadas a remediar a grave perturbación que na economía galega provocou o gromo de COVID-19 e a impulsar a actividade económica

Prazo de presentación: o 30 de setembro de 2021, agás que se produza o suposto de esgotamento do crédito.

Beneficiarios: As sociedades laborais ou cooperativas previstas no artigo 6 da Lei 6/2016, do 4 de maio, da economía social de Galicia, xurdidas de sociedades de capital, sociedades civís, asociacións que estivesen desenvolvendo unha actividade económica ou persoas autónomas preexistentes

 

Convocatoria.- Orde do 4 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para o apoio á consolidación das entidades da economía social de Galicia Bono consolida economía social, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2021-2022 (código de procedemento TR802L).(Extracto)

Código de procedemento: TR802L

Obxecto: apoio á consolidación das entidades da economía social de Galicia Bono consolida economía socia e proceder á súa convocatoria para as anualidades 2021-2022.

Prazo de presentación: 30 de setembro de 2021, agás que se produza o suposto de esgotamento do crédito.

Beneficiarios: As sociedades cooperativas, sociedades laborais, empresas de inserción e centros especiais de emprego previstas no artigo 6 da Lei 6/2016, do 4 de maio, da economía social de Galicia, que cumpran unha serie de requisitos.

Resolución.- Resolución do 9 de agosto de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as subvencións previstas na Resolución do 2 de marzo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento SI435B).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Acordo do 27 de xullo de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, de construción e a declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Oleiros (expediente IN407A 2021/106-1).

Parque eólico.- Acordo do 30 de xullo de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto do parque eólico As Encrobas, nos concellos de Cerceda, Carral e Ordes (A Coruña) (expediente IN408A 2020/93).

Parques eólicos.- Acordo do 3 de agosto de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto de interese autonómico do proxecto da LAT 66 kV de evacuación PE Patiñeiro, no concello de Vimianzo (expediente IN408A 2020/150).

Instalacións.- Resolución do 27 de xullo de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Carballo (expediente-e IN407A 2021/87-1).

 

BOP A Coruña 18 DE AGOSTO (156)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesións.- Resolución número 2021/33409 de concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FO028B: Convocatoria do programa de subvencións de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para investimentos durante o ano 2021

CONCELLO DE CERCEDA

Convocatoria de axudas extraordinarias.- Bases reguladoras da convocatoria de axudas extraordinarias municipais de emerxencia social COVID-19.

 

BOP Ourense 18 DE AGOSTO (189)

SUBDELEGACIÓN DO GOBERNO DE PONTEVEDRA

Parques eólicos.- Información pública del estudio de impacto ambiental y de la solicitud de autorización administrativa previa del parque eólico Prada situado en los términos municipales de O Barco de Valdeorras, A Veiga, y Carballeda de Valdeorras (Ourense), y su infraestructura de evacuación, situada en los términos municipales de O Barco de Valdeorras, Petín, Larouco, San Xoán de Río y A Pobra de Trives (Ourense) y Quiroga (Lugo) [2039/2021]. (Páx.2)

 

 

 

 

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias